• Trang chủ
  • ->
  • Tính năng thông báo các nhân viên khác chat đồng thời

Tính năng thông báo các nhân viên khác chat đồng thời

Trong Harapage, khi có nhiều nhân viên cùng chat với khách hàng, hệ thống sẽ thông báo cho các bạn nhân viên thấy bạn nào đã chăm sóc khách  thông qua các ký kiệu viết tắt tên nhân viên, từ đó các bạn nhân viên có thể biết khách nào đã được trả lời, khách nào chưa được hồi âm, từ đó giúp các bạn tránh trường hợp chat cùng với một khách, hoặc nội dung của khách được trả lời nhiều lần

Ví dụ: Có 3 nhân viên A, B, C chat trong Harapage. Nhân viên A đang chat với khách Ngọc, hệ thống sẽ hiện tên bạn A lên hội thoại của khách hàng Ngọc, bạn B,C thấy kí hiệu "A..." biết Ngọc đã có bạn A chat, nên nhận các hội thoại chưa có ai chat với khách hàng


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.