Bạn cần tìm gì ?

Tính năng chung

Bao gồm tài liệu hướng dẫn các tính năng chung trong hệ thống Haravan

- Quản lý sản phẩm

- Quản lý tồn kho

- Quản lý khách hàng

- Quản lý khuyến mãi

- Cấu hình

....

Hỗ trợ chủ shop có thể quản lý tất cả các tính năng chung cho toàn bộ hệ thống như HaraWeb, HaraPage, HaraRetail hay bất kỳ một kênh bán hàng được đồng bộ liên kết nào.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.