Tìm kiếm, xem và in đơn hàng

Nếu có một lượng lớn các đơn hàng thì Nhà bán hàng sẽ cần phải biết cách để tìm kiếm và xem cho dễ dàng. Trong trang quản trị, Nhà bán hàng có thể sắp xếp các đơn hàng theo các điều kiện lọc và lưu bộ lọc để xem lại khi cần.

Các mục liên quan:


Cách xem một đơn hàng

Để xem chi tiết một đơn hàng, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã đơn hàng muốn xem.

 3. Chi tiết về đơn hàng được hiển thị.


Sắp xếp danh sách đơn hàng

Trên Trang quản trị Haravan, danh sách đơn hàng được sắp xếp và hiển thị mặc định theo thứ tự thời gian đặt hàng, ưu tiên đơn hàng mới nhất.

Nhà bán hàng có thể sắp xếp tùy chỉnh (từ A-Z hoặc Z-A) theo mã sản phẩm, ngày đặt, khách hàng, giao hàng, thanh toán, tổng tiền. Điều này đặc biệt hữu ích nếu có nhiều đơn đặt hàng trong danh sách và Nhà bán hàng cần tìm đơn đặt hàng cụ thể một cách nhanh chóng.

Để sắp xếp danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng.
 2. Nhấp vào tiêu đề cột muốn sắp xếp.

 3. Ví dụ, Nhà bán hàng muốn sắp xếp theo ngày đặt thì nhấp vào tiêu đề cột ngày đặt.
 4. Để đảo ngược thứ tự sắp xếp, nhấp vào tiêu đề cột đó một lần nữa.

Lọc danh sách đơn hàng

Nhà bán hàng có thể lọc danh sách các đơn hàng theo:

 • Trạng thái đơn hàng: Mới, Lưu trữ, Hủy, không huỷ
 • Trạng thái thanh toán: Đã thanh toán, Chưa thanh toán, Đã nhập trả một phần, Đã thanh toán một phần, Chờ xử lý, Đã nhập trả, Đã hủy.
 • Trạng thái giao hàng: Chờ lấy hàng, Đang đi lấy, Đang giao hàng, Đã giao hàng, Hủy giao hàng, Chuyển hoàn, Chờ xử lý, Không gặp khách, Chờ chuyển hoàn.
 • Lọc theo Tags.
 • Thời điểm đặt hàng.
 • Kênh bán hàng.
 • Trạng thái COD.
 • Nhà vận chuyển.
 • Trạng thái xác thực.
 • Phương thức thanh toán.
 • Người tạo.
 • Phương thức vận chuyển.

Nhà bán hàng có thể áp dụng nhiều bộ lọc cùng lúc để thu hẹp phạm vi tìm kiếm và tìm sản phẩm nhanh hơn.

Để xem danh sách đơn hàng theo bất kì điều kiện lọc nào, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Từ trang quản trị -> Đơn hàng.

2. Nhấp vào Điều kiện lọc:

3. Từ menu xổ xuống, chọn điều kiện mà Nhà bán hàng muốn áp dụng để hiển thị sản phẩm cần xem. Ví dụ: muốn xem các đơn hàng mới, chọn Trạng thái đơn hàng ở ‘select box’ đầu tiên.

4. Chọn trạng thái của điều kiện ở ‘select box’ thứ 2. Ví dụ muốn xem trạng thái đơn hàng mới thì chọn mới.

5. Nhấn Thêm điều kiện lọc.


Lưu bộ lọc

Để tiết kiệm thời gian, Nhà bán hàng có thể lưu các kết quả tìm kiếm hoặc bộ lọc để sử dụng lại sau này khi cần. Cách thực hiện như sau:

1. Sau khi thực hiện tìm kiếm dựa trên từ khóa hoặc các điều kiện lọc, nhấn vào Lưu bộ lọc:

2. Một hộp thoại hiện ra, điền tên Nhà bán hàng muốn lưu.

3. Bấm Lưu.

4. Bộ lọc sẽ được thêm vào tab mới nằm trên ô tìm kiếm:

Các kết quả này sẽ được cập nhật tự động khi có đơn hàng mới phù hợp với các điều kiện lọc hoặc từ khóa tìm kiếm.


Thực hiện hành động cho nhiều đơn hàng cùng lúc

Để thực hiện cùng hành động cho nhiều đơn hàng cùng lúc, Nhà bán hàng có thể làm như sau để tiết kiệm thời gian:

1. Từ trang quản trị -> Đơn hàng.

2. Tìm kiếm các sản phẩm cần thực hiện hành động theo từ khóa hoặc bộ lọc.

3. Chọn những Đơn hàng Nhà bán hàng muốn.

4. Nhấp vào menu Chọn hành động:

5. Chọn hành động Nhà bán hàng muốn và bấm xác nhận.


In đơn hàng

Để in đơn hàng, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Từ trang quản trị -> Đơn hàng.

2. Nhấp vào mã đơn hàng muốn in.

3. Nhấp vào nút In ở góc trên bên phải:

4. Thiết lập kết nối với máy in của Nhà bán hàng và tiến hành in đơn hàng.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.