Tiện ích Harapage

Trên Harapage, nhà bán hàng có thể sử dụng các tiện ích để quản lý và thống kê dễ dàng hơn. Để vào mục tiện ích Harapage, nhà bán hàng vào trang quản trị chọn Harapage, ở góc phải màn hình chọn Tiện ích Harapage.


Tại màn hình tiện ích Harapage sẽ hiển thị lên các mục sau:

Thời gian làm việc Thiết lập thời gian làm việc, giúp cho việc thống kê năng suất làm việc hiệu quả hơn.

Quản lý bình luận: Thiết lập tự động ẩn bình luận, tự động gắn nhãn chứa từ khóa.

Đơn hàng: Tự động cập nhật trạng thái "Đã xác thực" cho những đơn hàng được tạo từ Harapage


Thông báo: Thiết lập gửi thông tin tổng số lượng inbox, comment chưa được trả lời đến Email của nhà bán hàng.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.