Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Thông báo trong vận hành Harapage

Thông báo trong vận hành Harapage

Tất cả nội dung về các thông báo và các lỗi xảy ra trong quá trình vận hành Harapage. Chúng tôi đã hiển thị chi tiết với từng trường hợp nếu có xảy ra. Tuy nhiên, trong quá trình kết nối với các hệ thống ngoài như Facebook, Harapage cũng sẽ cập nhật thêm những lỗi bất ngờ chưa được xử lý vào trang này để bạn lưu ý. 

Tất cả những lỗi xảy ra là điều không muốn của chúng tôi và cả bạn. Vậy nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết những khó khăn đó cùng người sử dụng harapage. 

1. Khi user chặn tin nhắn từ page

(#200) Bạn không thể gửi tin cho người này. Họ đã chặn tin nhắn từ bạn: Người quản trị gửi tin nhắn (inbox)(#10900) Bạn không thể gửi tin cho người này. Họ đã chặn tin nhắn từ bạn: Người quản trị thực hiện nhắn tin từ comment của khách.


2. Khi user chặn trang

(#1705) Bạn không thể trả lời hội thoại này. Người dùng đã chặn trang của bạn: Người quản trị vào thực hiện trả lời bình luận.3. Khi bình luận (comment) đã bị xoá

Bạn không thể trả lời bình luận này. Nội dung bình luận bị xoá khỏi trang: Người quản trị vào thực hiện trả lời bình luận.

4. Khi bình luận (comment) quá thời hạn hiệu lực

(#10901) Quá hạn thời gian có hiệu lực trả lời

Theo chính sách của Facebook, một comment chỉ có hiệu lực trong vòng 6 tháng. Quá thời hạn đó, comment không được hỗ trợ trả lời.

5. Lỗi xung đột

(#230) Yêu cầu các trang đăng ký quyền để quản lý đối tượng

Để khắc phục lỗi này, bạn thực hiện như sau:

  1. Vào setting của facebook user kết nối fanpage vào harapage, vào mục "Dịch vụ tích hợp doanh nghiệp", xóa mục Haravan V2.


  2. Vào setting fanpage, kiểm tra xem thử có còn app nào của Haravan (ngoại trừ Harafunnel). Nếu còn thì gỡ ra.

  3. Vào harapage kết nối lại, khi kết nối thì chấp nhận tất cả các quyền của facebook request.