Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Thiết lập tài khoản khách hàng

Thiết lập tài khoản khách hàng

Trong bài viết này gồm các thông tin:

 • Tài khoản của khách hàng là gì? 
 • Cấu hình cài đặt tài khoản khách hàng của bạn
 • Mời khách hàng tạo tài khoản
 • Đặt lại mật khẩu của khách hàng 
 • Vô hiệu hóa tài khoản của khách hàng 

Tài khoản của khách hàng là gì? 

Tài khoản khách hàng lưu trữ thông tin mật khẩu bảo vệ về nhận dạng của khách hàng, lịch sử đặt hàng, và tình trạng đặt hàng hiện tại. Thông tin này được lưu giữa các lần và hiển thị cho khách hàng trong lần đăng nhập kế tiếp. Một số chi tiết được sử dụng để điền sẵn thông tin địa chỉ trong quá trình thanh toán. 

Cấu hình cài đặt tài khoản khách hàng của bạn

 1. Bạn cấu hình cài đặt tài khoản khách hàng của bạn từ trang cài đặt Thanh toán
 2. Tại màn hình quản lý website cửa hàng, chọn Cấu hình, sau đó chọn tiếp Thanh toán
 3. Tìm khu vực liên quan tới tài khoản khách hàng Nhấp vào một trong các tùy chọn tài khoản khách hàng:

 • Vô hiệu hóa chức năng tài khoản: khách hàng sẽ không thấy các tùy chọn để tạo tài khoản hoặc đăng nhập. Họ sẽ phải tự nhập các thông tin của họ lúc thanh toán.

 • Bắt buộc phải có tài khoản mua hàng: yêu cầu khách hàng phải có tài khoản và đăng nhập để đặt hàng.
   • Lúc này khi bấm nút thanh toán, khách hàng sẽ được dẫn đến trang đăng nhập.
   • Sau khi đăng nhập, khách hàng sẽ được dẫn đến trang thanh toán với các thông tin địa chỉ sẽ được điền sẵn

png;base6436e9b612fb77b388

 • Không ràng buộc về tài khoản mua hàng: khách hàng có thể chọn tùy chọn để tạo ra một tài khoản nhưng nó không bắt buộc đối với thanh toán.

4. Nhấp vào Lưu ở góc phải màn hình để thay đổi. 

Mời khách hàng tạo tài khoản

Nếu tài khoản khách hàng của bạn là Không ràng buộc, bạn có thể gửi lời mời trực tiếp khách hàng để khuyến khích họ kích hoạt tài khoản. Họ sẽ nhận được một email nhắc nhở chúng để tạo ra mật khẩu riêng của họ. 

Có hai cách để tạo ra kích hoạt email tài khoản của khách hàng: 

 • cá nhân
 • với số lượng lớn hàng loạt

1. Gửi lời mời tạo tài khoản cá nhân 

 1. Tại màn hình quản trị, đi đến trang quản lý Khách hàng
 2. Chọn khách hàng bạn muốn gửi lời mời tạo tài khoản

png;base64f641bf33b3301aef

      3. Khi trang thông tin của khách hàng mở ra, nhấp vào Gửi thư mời tạo tài khoản. png;base647f0d96b3f261a8bb

      4. Mẫu email mời kích hoạt tài khoản sẽ hiện ra. Cấu hình email kích hoạt tài khoản bằng cách:

 • Chọn email người gửi
 • Thay đổi tiêu đề
 • Thay đổi nội dung lời mời hoặc dùng mẫu có sẵn
 • lựa chọn người nhận bản sao.

Khi bạn hài lòng với email, nhấn nút gửi Email hoặc có thể gửi bằng chương trình email yêu thích

Đặt lại mật khẩu của khách hàng 

Nếu một khách hàng quên mật khẩu tài khoản của mình, bạn có thể thiết lập lại cho họ 

 1. Tại màn hình quản trị, đi đến trang Khách hàng
 2. Chọn khách hàng bạn muốn giúp đặt lại mật khẩu
 3. Khi trang thông tin của khách hàng mở ra, nhấp vào Đặt lại mật khẩu.
 4. Nhấn vào Thiết lập lại mật khẩu một lần nữa khi hiển thị hộp thoại xác nhận.
 5. Một email được gửi cho khách hàng, với hướng dẫn để đặt lại mật khẩu của họ.

Lưu ý

Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự. Chỉ có ký tự từ A-Z, 0-9 được cho phép. 

Vô hiệu hóa tài khoản của khách hàng 

Nếu website của bạn yêu cầu phải có tài khoản để mua hàng, bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản nếu bạn muốn ngăn chặn một khách hàng cụ thể từ đặt hàng với bạn: 

 1. Tại màn hình quản trị, đi đến trang Khách hàng
 2. Chọn khách hàng bạn muốn Vô hiệu hóa tài khoản
 3. Khi trang thông tin của khách hàng mở ra, nhấp vào Vô hiệu hoá tài khoản. 

png;base6419d00a48809a7f51