Bạn cần tìm gì ?

Thiết lập giao diện

Đối với mỗi giao diện, Haravan hỗ trợ cho Nhà bán hàng một mục thiết lập theme để nhà bán hàng dễ dàng tùy chỉnh bố cục của giao diện. Có thể thêm, sắp xếp lại và xóa nội dung trên trang chủ của cửa hàng bằng các mục mà giao diện hỗ trợ chỉnh sửa. Các mục cho phép bạn tùy chỉnh thiết kế và nội dung của cửa hàng một cách nhanh chóng và trực quan.

Để chỉnh sửa giao diện website. Nhà bán hàng truy cập vào trang quản trị => chọn mục website => giao diện => Thiết lập Theme.


Các mục cơ bản thiết lập theme hỗ trợ chỉnh sửa (hướng dẫn trên 1 theme cụ thể)

Lưu ý: mỗi theme sẽ hỗ trợ một mục thay đổi khác nhau, ở đây Haravan chỉ hướng dẫn thay đổi những mục cơ bản mà thường giao diện nào cũng có.

Thiết lập tổng quát

Bao gồm chỉnh sửa màu sắc (màu chữ, màu nền, màu button... cho header, footer, sản phẩm ...) và kiểu chữ cho website.


Thiết lập trang chủ

Ở mục này sẽ hổ trợ chỉnh sửa những mục hiển thị ngoài trang chủ như banner, logo, sản phẩm hiển thị trên trang chủ. mỗi mục sẽ có đánh số và khoanh đỏ liên quan đến mục đó để dễ dàng chỉnh sửa.


Thiết lập trang nhóm sản phẩm

Hỗ trợ chỉnh lại cách hiển thị, sắp xếp sản phẩm, danh mục sản phẩm, banner...


Thiết lập trang sản phẩm

Hỗ trợ hiển thị các tab sản phẩm, các sản phẩm liên quan, bình luận facebook...


Thiết lập trang bài viết

Hỗ trợ thiết lập chọn danh mục bài viết, số lượng bài viết được hiển thị hoặc chọn phân trang hiển thị bài viết sao cho phù hợp nhất với website của Nhà bán hàng


Thiết lập trang liên hệ

Giúp Nhà bán hàng thêm được bản đồ nhằm mục đích xác đinh vị trí cửa hàng của mình, ngoài ra còn hỗ trợ phần nhập nội dung để điền đầy đủ thông tin về cửa hàng như:  tên cửa hàng, địa chỉ và các thông tin liên lạc


Lưu ý:  ở mục Google Map, Nhà bán hàng cần phải nhập mã <iframe> mà Google Map hỗ trợ để gắn vào phần này để có thể hiển thị được bản đồ. 

Ví dụ:  Truy cập vào link https://www.google.com/maps : điền địa chỉ cửa hàng, sao đó bấm chon Share - Embed Map để lấy được mã <iframe>