Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Thiết lập để bắt đầu bán hàng

Thiết lập để bắt đầu bán hàng

Đã đến lúc xây dựng hệ thống của Nhà bán hàng

Thật dễ dàng để thiết lập các bước đầu tiên trong việc xây dựng cửa hàng của Nhà bán hàng với sự hỗ trợ từ bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Haravan.

Phần này, Haravan vạch định ra các mục cần thực hiện để đưa hệ thống của Nhà bán hàng vào hoạt động sớm nhất.

Các mục liên quan

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.