• Trang chủ
  • ->
  • Thêm sản phẩm thủ công vào nhóm

Thêm sản phẩm thủ công vào nhóm

Để thêm sản phẩm thủ công vào nhóm sản phẩm bạn thực hiên như sau:

1. Đăng nhập vào Admin, nhấp vào menu Sản phẩm, sau đó nhấp vào menu Nhóm sản phẩm

2. Nhấp vào nhóm sản phẩm nào bạn muốn thêm sản phẩm cho nhóm đó. Cuốn xuống dưới phần Sản phẩm, nhấp vào Chọn sản phẩm 

Có thể nhập tên sản phẩm vào để tìm kiếm nhanh hơn, chọn đúng sản phẩm cần thêm vào Lưu lại là được.

Cách 2: Vào mục sản phẩm, Tại danh sách sản phẩm chọn tất cả các sản phẩm bạn muốn phân chung nhóm.

Sau đó chọn thao tác " thêm các sản phẩm này vào nhóm", Và chọn nhóm tương ứng mà bạn muốn thêm sản phẩm vào.


Chúc bạn nhiều niềm vui.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.