Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Thêm phương thức thanh toán thay thế

Thêm phương thức thanh toán thay thế

Khi thành lập website, phương thức thanh toán được hệ thống mặc định là phương thức COD. Bên cạnh các phương thức thanh toán online qua các cổng thanh toán, Nhà bán hàng còn có thể tự cấu hình phương thức thanh toán phù hợp.

Ví dụ: Hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD – Cash On Delivery) hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Lưu ý:

 • Nếu Khách mua hàng thanh toán bằng phương thức thanh toán khác thì Nhà bán hàng có thể sẽ bị tính phí giao dịch cho việc mua hàng đó.
 • Nếu Khách mua hàng thanh toán bằng phương thức COD thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra
  • Khách mua hàng sẽ phải trả tiền phí vận chuyển đơn hàng cho bên giao hàng, Nhà bán hàng sẽ cấu hình tiền vận chuyển trong phần cấu hình vận chuyển tại trang quản trị. Khi tới trang thanh toán Khách mua hàng chọn phương thức thanh toán là COD thì hệ thống sẽ hiển thị tiền vận chuyển mà Nhà bán hàng đã cấu hình trước đó lên cộng thêm vào tiền thanh toán hoá đơn của Khách mua hàng.
  • Nhà bán hàng sẽ chịu tiền phí vận chuyển đơn hàng cho bên giao hàng. Trường hợp này thì Nhà bán hàng sẽ không cần cấu hình vận chuyển. Khi có đơn hàng Nhà bán hàng chỉ cần chuyển cho nhà vận chuyển, bên vận chuyển giao hàng nhận tiền từ Khách mua hàng, tới đợt thanh toán bên vận chuyển sẽ tự động tính toán phần phí vận chuyển và phần đơn hàng còn lại với Nhà bán hàng.

Kích hoạt phương thức thanh toán COD

Để kích hoạt một phương thức thanh toán COD:

 1. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Thanh toán.
 2. Kéo xuống phần “Các phương thức thanh toán”
 3. Ngay mục Dùng: Thanh toán khi giao hàng (COD), nhấp chọn Chỉnh sửa.

 4. Chỉnh sửa chi tiết COD: Tên phương thức và Nội dung.

 5. Chọn Lưu.

Kích hoạt phương thức thanh toán Chuyển khoản

Để kích hoạt một phương thức thanh toán Chuyển khoản:

 1. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Thanh toán.
 2. Kéo xuống phần “Các phương thức thanh toán”
 3. Từ mục Chọn Phương thức thanh toán, chọn Chuyển khoản qua ngân hàng.
 4. Chỉnh sửa chi tiết Chuyển khoản: Tên phương thức và Nội dung.

 5. Chọn Kích hoạt.

Lưu ý: Nếu Nhà bán hàng muốn tự tạo một phương thức thanh toán riêng , Nhà bán hàng chọn Phương thức thanh toán tùy chọn và thực hiện tương tự như trên.