Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Thêm nội dung hội thoại Harapage

Thêm nội dung hội thoại Harapage

Trong quá trình trao đổi, trò chuyện với khách hàng, Nhà bán hàng có thể cần cung cấp thông tin cho khách hàng: gửi tin nhắn, hình ảnh, liên kết,... Harapage hỗ trợ nhiều tính năng nhằm giúp Nhà bán hàng tương tác dễ dàng và hiệu quả hơn.

Nhà bán hàng nhấn Enter hoặc Gửi để trả lời.


Gửi liên kết sản phẩm

Trong quá trình trao đổi, một điều chắc chắn là Khách mua hàng rất quan tâm đến sản phẩm mà Nhà bán hàng đang kinh doanh. 

Điều gì tiện lợi hơn gửi cho Khách mua hàng một liên kết đến sản phẩm giúp Khách mua hàng tiếp cận trực tiếp các thông tin sản phẩm, cũng giúp Nhà bán hàng không cần giới thiệu lại sản phẩm.

Để gửi liên kết, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Trong cuộc hội thoại, Nhà bán hàng nhấp chọn Tìm sản phẩm.
 2. Nhà bán hàng sử dụng thanh tìm kiếm để lựa chọn sản phẩm cần gửi. 
 3. Nhấn chọn Gửi.

Lưu ý: Nhà bán hàng có thể lựa chọn gửi nhiều sản phẩm cùng lúc.


Gửi hình ảnh

Trong trường hợp Nhà bán hàng cần gửi hình ảnh cho Khách mua hàng, Nhà bán hàng có hai sự lựa chọn:

 1. Gửi ảnh có sẵn trong Trang quản trị từ Kho hình ảnh.
 2. Gửi hình ảnh mới từ máy tính bằng cách chọn Tải ảnh mới.

Sau chọn lựa chọn xong hình ảnh, Nhà bán hàng nhấn chọn Gửi.

Lưu ý:

 • Có thể kéo thả ảnh hoặc Ctrl + V để gửi ảnh đi.
 • Có thể sử dụng ký tự "@" để tìm nhanh ảnh sản phẩm.
 • Một lần có thể gửi tối đa 6 ảnh.

Tạo trả lời nhanh bằng tin nhắn mẫu

Mục Tin nhắn mẫu lưu trữ các mẫu tin nhắn được tạo sẵn nhằm trả lời nhanh và chuẩn hóa nội dung hội thoại khi trò chuyện với khách hàng.

Khi nhấp chọn Tin nhắn mẫu dưới khung hội thoại, Nhà bán hàng có thể:

 1. Gửi tin nhắn mẫu đã tạo trước đó.
 2. Tạo tin nhắn mẫu mới.
 3. Chỉnh sửa tin nhắn mẫu bằng cách nhấp chọn vào biểu tượng "bút chì".
 4. Xóa tin nhắn mẫu, bằng cách nhấp chọn vào biểu tượng "thùng rác".

Lưu ý:

 • Có thể sử dụng ký tự "/" để tìm nhanh tin nhắn mẫu.
 • Nhà bán hàng chỉ có thể tạo tối đa 20 tin nhắn mẫu.

Xem thêm video Cách Tạo Tin Nhắn Mẫu Trên Fanpage Với HarapageChèn biểu tượng cảm xúc emoji

Các emoji giúp cho cuộc trò chuyện giữa Nhà bán hàng và Khách mua hàng thêm màu sắc và sinh động hơn. Vì vậy, Nhà bán hàng nên tận dụng tính năng này.

Để chèn emoji:

 1. Nhà bán hàng nhấp chọn vào biểu tượng "mặt cười".
 2. Nhấn chọn emoji.
 3. Chọn Gửi.