Thêm nhân viên quản trị

Để phục vụ cho mục đích và quy mô hoạt động của website cũng như quy trình hoạt động của mỗi công ty/cửa hàng, chủ sở hữu của website có thể thêm hoặc xóa tải khoản quản trị viên. Để làm điều này, chủ sở hữu website cần đăng nhập bằng quyền chủ tài khoản và làm theo các bước như sau:

1. Truy cập mục cấu hình > tài khoản, scroll xuống mục "Nhân viên quản trị" và click nút "Thêm quản trị viên":

2. Khi click nút "Thêm quản trị viên", một popup sẽ hiển thị, chủ tài khoản cần nhập các thông tin tương ứng vào các trường

Sau khi nhập đầy đủ các trường thông tin, để hoàn thành việc thêm quản trị viên, bạn click "Gửi thư mời". Lúc này, hệ thống sẽ gửi một email đến email của người bạn mời. Khi đó, quản trị viên mới cần kiểm tra email, sau đó click vào nút "Vào trang quản lý" và nhập vào các trường về tài khoản mới

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin tài khoản, click "Tạo tài khoản" và hoàn tất.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.