Thêm một menu mới

Menu là cách dễ nhất để quản lý sơ đồ website của bạn. Bạn có thể nhóm các sản phẩm, nhóm sản phẩm hoặc trang nội dung để chỉ dẫn chi khách hàng dễ dàng đến các nội dung họ cần trên web của bạn.

1. Từ giao diện admin Haravan, bạn chọn Website, sau đó chọn Menu

2. Ở giao diện trang Menu, click vào nút Thêm menu.

3. Điền tên cho cây menu của bạn. Hãy chắc rằng tên của cây menu này chưa được tạo trước đó. Bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn trong trường hợp phải chọn 2 cây menu cùng 1 tên như nhau.

Haravan sẽ tự động tạo ra phần Đường dẫn cho menu. Sau khi đã lưu lại thì phần Đường dẫn này sẽ không thể bị thay đổi.

4. Thêm liên kết mới cho cây menu của bạn. Ấn vào nút Thêm đường dẫn khác, điền Tên liên kết và chọn Liên kết đến cho liên kết đó.

5. Ấn Lưu để hoàn tất chỉnh sửa

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.