Thêm logo favicon

Favicon hay biểu tượng của website là một icon được hiển thị trên góc trên cùng của tab trong trình duyệt, khi người dùng truy cập vào website của bạn thì họ sẽ nhìn thấy những biểu tượng này như một dáu hiệu một logo đại đại diện cho website của mình


Để thay đổi favicon cho website của bạn. Bạn thiết kế 1 hình ảnh với kích thước 16 x 16 px. Sau đó thêm vào website của mình theo bước sau:

Website --> giao diện --> thiết lập theme 

Sau đó vào phần trang chủ --> logo và favicon: bạn chọn hình favicon của mình rồi tải len và lưu lại.