Thêm link cho 1 menu

Thêm link cho 1 menu giúp bạn có thể tùy chỉnh để khi bạn click vào menu bạn setting sẽ dẫn đến đâu (VD dẫn đến 1 nhóm sản phẩm, 1 trang nội dung hay 1 danh mục bài viết).

1. Từ giao diện admin Haravan, bạn chọn Website và ấn vào Menu.

2. Ở giao diện trang Menu, click vào nút chỉnh sửa menu đang chứa menu bạn muốn chỉnh.

3. Ấn vào nút Thêm đường dẫn khác

4. Một dòng menu mới sẽ xuất hiện với 2 ô thông tin để bạn thiết lập. Ở ô Tên của liên kết, bạn điền tên của link mà bạn muốn thêm vào. Tên này sẽ hiển thị ngoài website.

5. Ở ô thông tin sổ kế ô thông tin Tên của liên kết, bạn chọn loại đường dẫn bạn muốn:

  • Trang chủ link đến trang chủ website của bạn
  • Nhóm sản phẩm link đến trang nhóm sản phẩm mà bạn chọn
  • Sản phẩm link đến sản phẩm mà bạn chọn
  • Tất cả sản phẩm link đến trang tất cả sản phẩm
  • Trang link đến một trang nội dung bạn chọn
  • Blog link đến một danh mục blog bạn chọn
  • Tìm kiếm link đến trang tìm kiếm
  • Địa chỉ web link đến một địa chỉ web mà bạn điền

6. Nếu bạn chọn Nhóm sản phẩm, Sản phẩm, Trang hoặc Blog, kế bên ô dropdown sẽ hiện thị thêm 1 ô dropdown để bạn chọn thông tin phù hợp.

7. Nếu bạn chọn Địa chỉ web, sẽ hiện ra một ô thông tin để bạn nhập kế bạn. Bạn điền đường link mà bạn muốn dẫn đến vào.

8. Ấn Lưu để lưu lại các thay đổi.