Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Thêm khu vực vận chuyển và thiết lập chi phí vận chuyển

Thêm khu vực vận chuyển và thiết lập chi phí vận chuyển

Phí vận chuyển bao gồm 2 loại:

 1. Phí vận chuyển là phần phí mà Nhà bán hàng thu khách mua hàng khi đặt và giao hàng.
 2. Cước vận chuyển là phần phí mà nhà vận chuyển thu của Nhà bán hàng để giao hàng đến tay khách mua hàng.

Phí vận chuyển do đó cần được thể hiện minh bạch khi khách đặt hàng và phù hợp với chính sách vận chuyển mà Nhà bán hàng đã đặt ra trước đó.

Tại Haravan, phí vận chuyển phụ thuộc vào các yếu tố:

 • Tổng giá trị đơn hàng
 • Khu vực vận chuyển 
 • Khối lượng đơn hàng
Cảnh báo:
Khi Nhà bán hàng tạo website, phí vận chuyển được mặc định là 0 cho tất các các tỉnh thành. Do đó, nếu không thực hiện cấu hình vận chuyển, thì hệ thống sẽ miễn phí cho tất cả các đơn hàng phát sinh. 


Thêm khu vực vận chuyển

Để thiết lập phí vận chuyển cho từng khu vực vận chuyển, Nhà bán hàng như sau:

 1. Tại Trang quản trị, chọn Cấu hình -> Vận chuyển.
 2. Nhấp chọn Thêm khu vực vận chuyển.

 3. Chọn quốc gia cần cấu hình
 4. Chọn Tỉnh/Thành phố hoặc Bang.
 5. Chọn Thêm khu vực.
Thiết lập chi phí vận chuyển chi tiết

Sau khi đã thêm khu vực vận chuyển, Nhà bán hàng cần thiết lập chi phí vận chuyển. Tiêu chuẩn tính phí của hệ thống dựa vào 2 yếu tố:

 • Giá sản phẩm (Hạn mức đơn hàng).
 • Khối lượng sản phẩm (Phạm vi trọng lượng).

Sau khi thêm 1 tỉnh/thành, hệ thống sẽ mặc định tạo ra mức phí chung là 40.000đ cho tất cả khu vực trong tỉnh/thành đó.

Để thiết lập mức phí vận chuyển cho từng khu vực trong tỉnh/thành đã chọn, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Nhấp vào liên kết dưới tên khu vực vận chuyển vừa thêm.

2. Hệ thống sẽ xổ ra 1 bảng bao gồm các thông tin:

 • Tên tỷ lệ vận chuyển: Đặt tùy theo ý Nhà bán hàng. Ví dụ: Phí vận chuyển đơn hàng dưới 500.000đ hoặc Phí vận chuyển đơn hàng trên 500.000đ.
 • Tiêu chuẩn tính phí: Có 2 tiêu chuẩn là dựa trên giá sản phẩm hoặc dựa trên khối lượng sản phẩm được Nhà bán hàng cập nhật trong trang sản phẩm.
 • Hạn mức đơn hàng khoảng/Phạm vi trọng lượng là điều kiện để tính phí vận chuyển.
  Ví dụ: Phạm vi trọng lượng: 0 - 500 (gr) ; Hạn mức đơn hàng khoảng: 0 - 500000 (đ).
 • Giá vận chuyển: Mức giá áp dụng chung cho tất cả các quận/huyện.
 • Phí vận chuyển cho quận/huyện: Phí điều chỉnh cho từng khu vực (Nhà bán hàng điền số dương (+) để cộng thêm vào giá vận chuyển hoặc điền số âm(-) để giảm giá vận chuyển).

3. Điền phí vận chuyển mong muốn vào từng khu vực.

4. Sau khi đã thiết lập như ý muốn, Nhà bán hàng nhấn Lưu.

Lưu ý: Nếu Nhà bán hàng đã thiết lập phí vận chuyển khác nhau giữa các quận, huyện thì cần ràng buộc Cấu hình fieldBắt buộc tại trường thông tin Quận/Huyện.
Thêm phí vận chuyển cho từng khu vực

Một khu vực vận chuyển có thể thiết lập được nhiều mức phí vận chuyển khác nhau, dựa vào các điều kiện về giá và khối lượng đơn hàng.

Khi 1 khu vực có nhiều mức phí khác nhau, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ mức phí vận chuyển ứng với đơn hàng đó và khách mua hàng có thể lựa chọn mức phí cho đơn hàng.Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Nhấn vào Thêm phí vận chuyển ở khu vực muốn thiết lập.

2. Trên hộp thoại, Nhà bán hàng điền đầy đủ thông tin. Các trường thông tin này là bắt buộc và Nhà bán hàng không thể bỏ trống.

3. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Nhà bán hàng cần lưu ý sự hợp lý khi thêm các điều kiện. Ví dụ: Freeship cho đơn hàng trên 1 triệu thì hạn mức đơn hàng: 1000000 - “ ”; nếu muốn tính phí cho những đơn hàng dưới 1 triệu thì hạn mức đơn hàng: 0 - 999999.


Xóa giá vận chuyển

Để xóa giá vận chuyển, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Nhấp vào tên Tên tỷ lệ vận chuyển ngay dưới khu vực tương ứng.

 2. Nhà bán hàng kéo xuống và nhấn Xóa giá
 3. Chọn Đồng ý để xác nhận xóa.Xóa khu vực vận chuyển

Trong quá thêm khu vực vận chuyển, nếu lỡ tay cấu hình sai hoặc chọn sai khu vực. Nhà bán hàng có thể xóa khu vực như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Vận chuyển.
 2. Chọn khu vực muốn xóa và bấm Xóa khu vực.

 3. Nhấn Đồng ý để xác nhận xóa khu vực