• Trang chủ
  • ->
  • Thêm khu vực vận chuyển và thiết lập chi phí vận chuyển

Thêm khu vực vận chuyển và thiết lập chi phí vận chuyển

Thiết lập phí vận chuyển là một phần không thể thiếu. Việc thiết lập phí vận chuyển cần phải rõ ràng và minh bạch để tạo sự tin tưởng của khách hàng đối với website.

Có hai hình thức vận chuyển: chủ shop tự vận chuyển hoặc kết nối với đơn vị vận chuyển riêng (Hệ thống Harvan tích hợp hơn 8 nhà vận chuyển lớn tại Việt nam, một shop có thể kết nối nhiều đơn vị vận chuyển khác nhau).

Nếu Nhà bán hàng tự vận chuyển hoặc thuê các đơn vị vận chuyển chưa tích hợp vào Haravan, thì tùy chọn này sẽ giúp các Nhà bán hàng.

Trong phần này, Haravan sẽ hướng dẫn Nhà bán hàng cách:


Thêm khu vực vận chuyển

Để thêm khu vực vận chuyển, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Từ trang quản trị -> Cấu hình -> Vận chuyển.

2. Ở phần Phí vận chuyển, nhấn vào Thêm khu vực vận chuyển.

3. Chọn tỉnh/thành mà Nhà bán hàng muốn thiết lập vận chuyển. Ví dụ: Thiết lập vận chuyển tại TP. Hồ Chí Minh.

4. Nhấn Thêm khu vực.


Thiết lập chi phí vận chuyển chi tiết

Sau khi đã thêm khu vực vận chuyển, Nhà bán hàng cần thiết lập chi phí vận chuyển. Tiêu chuẩn tính phí của hệ thống dựa vào 2 yếu tố:

  • Giá sản phẩm (Hạn mức đơn hàng).
  • Khối lượng sản phẩm (Phạm vi trọng lượng).

Sau khi thêm 1 tỉnh/thành, hệ thống sẽ mặc định tạo ra mức phí chung là 40.000đ cho tất cả khu vực trong tỉnh/thành đó.

Để thiết lập mức phí vận chuyển cho từng khu vực trong tỉnh/thành đã chọn, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Nhấp vào liên kết dưới tên khu vực vận chuyển vừa thêm.

2. Hệ thống sẽ xổ ra 1 bảng bao gồm các thông tin:

  • Tên tỷ lệ vận chuyển: Đặt tùy theo ý Nhà bán hàng. Ví dụ: Phí vận chuyển đơn hàng dưới 500.000đ hoặc Phí vận chuyển đơn hàng trên 500.000đ.
  • Tiêu chuẩn tính phí: Có 2 tiêu chuẩn là dựa trên giá sản phẩm hoặc dựa trên khối lượng sản phẩm được Nhà bán hàng cập nhật trong trang sản phẩm.
  • Hạn mức đơn hàng khoảng/Phạm vi trọng lượng là điều kiện để tính phí vận chuyển. Ví dụ: Phạm vi trọng lượng: 0 - 500 (gr) ; Hạn mức đơn hàng khoảng: 0 - 500000 (đ).
  • Giá vận chuyển: Mức giá áp dụng chung cho tất cả các quận/huyện.
  • Phí vận chuyển cho quận/huyện: Phí điều chỉnh cho từng khu vực.( Nhà bán hàng có thể điền số dương để cộng thêm vào giá vận chuyển hoặc điền số âm để giảm giá vận chuyển).

3. Điền phí vận chuyển mong muốn vào từng khu vực.

4. Sau khi đã thiết lập như ý muốn, Nhà bán hàng nhấn Lưu.


Thêm phí vận chuyển cho từng khu vực

Nhà bán hàng có thể thêm nhiều mức phí cho từng khu vực dựa vào các điều kiện về giá và khối lượng đơn hàng. Cách thực hiện như sau:

1. Nhấn vào Thêm phí vận chuyển ở khu vực muốn thiết lập.

2. Một sửa sổ popup hiện lên, Nhà bán hàng điền đầy đủ thông tin vào đó. Đây là thông tin ví dụ cho việc thiết đặt tính phí vận chuyển cho những đơn hàng dưới 1 triệu đồng:

3. Nhấn Lưu.

Chú ý: Nhà bán hàng cần lưu ý sự hợp lý khi thêm các điều kiện. Ví dụ: Freeship cho đơn hàng trên 1 triệu thì hạn mức đơn hàng: 1000000 - “ ”; nếu muốn tính phí cho những đơn hàng dưới 1 triệu thì hạn mức đơn hàng: 0 - 999999.


Xóa giá vận chuyển

Để xóa giá vận chuyển, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. nhấp vào tên Tên tỷ lệ vận chuyển ngay dưới khu vực liên quan.

2. 1 bảng thông tin sẽ xổ ra, kéo xuống dưới và nhấn Xóa giá:

3. Bấm Đồng ý để xác nhận xóa.


Xóa khu vực vận chuyển

Trong quá thêm khu vực vận chuyển, nếu lỡ tay cấu hình sai hoặc chọn sai khu vực. Nhà bán hàng có thể xóa khu vực như sau:

1. Từ trang quản trị -> Cấu hình -> Vận chuyển.

2. Chọn khu vực muốn xóa và bấm Xóa khu vực.

3. Nhấn Đồng ý để xác nhận xóa khu vực:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.