Thêm hình ảnh sản phẩm

Để chèn hình ảnh sản phẩm vào Website, bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Trong phần quản trị nội dung sản phẩm, Click vào Hình ảnh


Bước 2: Trong màn hình chọn file ảnh, bạn có thể chọn 1 lúc 10 tấm hình -> Sau đó OpenBước 3: Chọn Lưu ở góc phải màn hình.

Sau khi lưu bài viết , nếu muốn chọn thêm sản phẩm vào bài đăng. Bạn có thể chọn một lúc được tối đã 90 hình/ lần chọn.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.