Thêm hình ảnh sản phẩm

Để chèn hình ảnh sản phẩm vào Website, bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Trong phần quản trị nội dung sản phẩm, Click vào Hình ảnh


Bước 2: Trong màn hình chọn file ảnh, bạn có thể chọn 1 lúc 10 tấm hình -> Sau đó OpenBước 3: Chọn Lưu ở góc phải màn hình.

Sau khi lưu bài viết , nếu muốn chọn thêm sản phẩm vào bài đăng. Bạn có thể chọn một lúc được tối đã 90 hình/ lần chọn.