Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Thay đôi thông tin trang chủ (slider, banner,...)

Thay đôi thông tin trang chủ (slider, banner,...)

Giao diện của môt trang chủ được bố cục với ba phần chính:

 1. Header: bao gồm logo, favicon, nội dung header.
 2. Nội dung trang chủ: bao gồm slider, banner, collection,...
 3. Footer: chính là các cột cuối trang, thường thấy là các chính sách, hướng dẫn, giới thiệu, mạng xã hội,... Các nội dung này thể hiện cách thức và sứ mệnh của website cũng như những điều mang tính kết nối với người truy cập vào trang website.

Nội dung trang chủ thể hiện ý tưởng của chủ website đối với website đó: cách phân mục, cách thể hiện sản phẩm, việc bố cục hình ảnh, nội dung, màu sắc cho hình ảnh và website,..

Header và Footer là các nhân tố ít khi có sự thay đổi và vẫn hiển thị khi người dùng truy cập vào các lớp trang của website đó.

Trong khi đó, nội dung của trang chủ thay đổi mang tính thường lệ. 


Làm thế nào để thay đổi nội dung trang chủ?

Để thực hiện thay đổi nội dung cho trang chủ, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Trong Trang quản trị -> Website -> Giao diện.
 2. Chọn Theme Nhà bán hàng đang sử dụng và nhấp chọn Thiết lập Theme.

 3. Nhấp vào phần Trang chủ.
 4. Trong mỗi giao diện khác nhau sẽ có cấu trúc cho phần nội dung trang chủ khác nhau. Nhà bán hàng nhấp vào mục cần thay đổi rồi tùy biến.
 5. Nhấp chọn Lưu để xác nhận sự thay đổi.
Mẹo:
 • Phần Header thường đánh số 1 với đề mục Logo và Favicon, và có thể có phần số 2, đề mục Nội dung Header/Logo.
 • Phần Footer thể hiện qua các cột cột footer số 1,2,3,.. hoặc thể hiện dưới đề mục là cột Cuối trang. 
 • Nhà bán hàng bỏ qua phần 2 mục này thì chính là phần nội dung trang chủ.

Một số ví dụ

Giao diện đẹp, chất lượng, đúng ý và sinh động là nhu cầu rõ ràng của Nhà bán hàng. Để đáp ứng được nhu cầu đó, kho giao diện của Haravan sở hữu hàng ngàn giao diện vô cùng phong phú.

Mỗi giao diện có cách bố cục cũng như cách thiết lập, hiệu chỉnh khác nhau. Để giúp Nhà bán hàng dễ hình dung về cách bố cục các thành phần trong trang chủ trong từng giao diện, bài viết xin dẫn chứng một số ví dụ.

 • Giao diện chuẩn: nội dung trang chủ nằm giữa HeaderFooter.

 • Nội dung trang chủ nằm giữa mục Logo và Favicon và mục Cuối trang.

 • Nội dung trang chủ nằm giữa mục Logo và Favicon và các cột Footer.