Thay đổi gói dịch vụ Harapage

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ Harapage do Haravan cung cấp, bạn có thể thay đổi gói dịch vụ hiện tại sang gói dịch vụ khác. Để thay đổi gói dịch vụ Harapage, bạn làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập trang quản trị bằng quyền chủ tài khoản, truy cập vào mục cấu hình > tài khoản, click nút "Thay đổi gói dịch vụ" sau đó, click vào nút "Harapage" và lựa chọn gói dịch vụ mà bạn muốn thay đổi:

2. Sau khi thay đổi gói dịch vụ, bạn sẽ được dẫn đến màn hình hiển thị thời gian quy đổi theo gói dịch vụ tương ứng. Để hoàn tất, bạn click xác nhận và Harapage của bạn sẽ được quy đổi lên gói dịch vụ mới.