Thay đổi gói dịch vụ

Tại hệ thống Haravan, khách hàng có thể chuyển đổi giữa các gói dịch vụ với nhau. Để thay đổi gói dịch vụ, khách hàng cần đăng nhập vào trang quản trị bằng quyền chủ tài khoản và làm theo các bước như sau:

1. Truy cập mục cấu hình > tài khoản, sau đó click nút "Thay đổi gói dịch vụ"

2. Sau khi click nút "Thay đổi gói dịch vụ", danh sách các gói dịch vụ của Haravan sẽ hiện ra và bạn có thể lựa chọn gói dịch vụ phù hợp để thay đổi.

3. Sau khi lựa chọn được gói dịch vụ phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị thông tin gói dịch vụ mới, cũng như thời gian quy đổi từ gói dịch vụ cũ tương ứng. Quản trị viên cũng có thể lựa chọn thời gian đăng ký sử dụng cũng như phương thức thanh toán.

4. Sau khi đã lựa chọn hoàn chỉnh, click "Xác nhận" để hoàn tất việc quy đổi. Lúc này hệ thống sẽ tự động ghi nhận giao dịch. Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán là "Chuyển khoản ngân hàng", sau khi chuyển khoản, giao dịch sẽ được bộ phận kế toán xác nhận và kích hoạt thời gian sử dụng. Nếu bạn sử dụng phương thức "Thanh toán online", thời gian sử dụng sẽ tự động thay đổi nếu giao dịch thành công.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.