Thay đổi chủ sở hữu

Để thay đổi chủ sở hữu của website, chủ web cần đăng nhập vào bằng quyền chủ tài khoản và làm theo các bước như sau:

1. Truy cập mục cấu hình > tài khoản, scroll đến mục "Tài khoản liên kết", lựa chọn email tương ứng với tài khoản bạn muốn chuyển quyền chủ sở hữu, sau click nút "Chọn làm chủ sở hữu"

2. Sau khi click nút "Chọn làm chủ sở hữu", một popup sẽ hiển thị và bạn cần nhập mật khẩu của bạn và click "Xác nhận" để hoàn tất.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.