Tên miền

Tên miền (hay còn gọi là Domain) - là địa chỉ của trang web. 

Khách hàng sẽ nhập địa chỉ này vào trình duyệt web để truy cập vào website của bạn. 

Một cửa hàng trên Haravan có thể có nhiều tên miền, trong đó có một tên miền chính và nhiều tên miền phụ. 

Tên miền myharavan Khi bạn tạo một cửa hàng mới trên Haravan, bạn sẽ được miễn phí tên miền myharavan. Tên miền có dạng: [ten-shop].myharavan.com . 

Ví dụ: facebook-shop-1.myharavan.com Và lúc này khách hàng đã có thể truy cập được website của bạn thông qua tên miền này ngay lập tức. 

Cấu hình tên miền Để quản lý và cấu hình các tên miền, bạn truy cập vào Cấu hình > Tên miền


tenmiena


Trong trang cấu hình tên miền, bạn có thể:

  • Quản lý danh sách các tên miền hiện có (Thêm / Xóa)
  • Chọn lựa tên miền chính
  • Xem tình trạng các tên miền
  • Thêm tên miền riêng

tenmien



Tuy nhiên Haravan đề xuất bạn nên sử dụng tên miền riêng và đưa nó trở thành tên miền chính. Điều này giúp khách hàng dễ ghi nhớ thương hiệu của bạn hơn rất nhiều.

Chi phí cho 1 tên miền hiện tại không lớn. Bạn có thể tham khảo danh sách các công ty cung cấp tên miền tại Việt Nam