Bạn cần tìm gì ?

Tạo và Cập nhật Barcode

Barcode được định nghĩa là dãy ký tự trong mã vạch của sản phẩm. Mỗi một sản phẩm chỉ có duy nhất một barcode.

Một sản phẩm trên hệ thống Haravan có hai thông số: Barcode SKU (mã sản phẩm). Hai thông số này có thể giống nhau, nhưng là hai trường thông tin khác nhau và về ý nghĩa sử dụng khác nhau.

Khi Nhà bán hàng thực hiện bán hàng đa kênh, thông qua các kênh bán hàng như Lazada, Zalo,.., một trong những thao tác mà Nhà bán hàng bắt buộc thực hiện là đồng bộ sản phẩm lên kênh bán hàng.

Việc các kênh bán hàng sử dụng barcode làm SKU là khá phổ biển, trong khi SKU là trường thông tin bắt buộc phải có của sản phẩm. Do đó, Nhà bán hàng buộc phải lưu ý đến tạo/cập nhật barcode cho sản phẩm.


Thực hiện thủ công cho từng sản phẩm

Nhà bán hàng có thể thực hiện tạo/cập barcode cho từng sản phẩm. Cách này được thực hiện khi Nhà bán hàng tạo barcode ngay khi khởi tạo hoặc chỉ có một vài sản phẩm cần cập nhật barcode.

Tạo barcode khi khởi tạo sản phẩm.

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Trong Trang quản trị Haravan -> Sản phẩm.

 2. Nhấp chọn Tạo sản phẩm.

 3. Trong giao diện tạo sản phẩm, Nhà bán hàng kéo xuống mục Tồn kho, gõ hay thay đổi barcode vào ô Barcode
 4. Nhà bán hàng hoàn thành các thông tin khác.
 5. Nhấp Lưu để hoàn tất.

Cập nhật/Chỉnh sửa Barcode cho sản phẩm đã có trên hệ thống.

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Trong Trang quản trị Haravan -> Sản phẩm.

 2. Nhấp chọn sản phẩm cần chỉnh sửa.
 3. Trong giao diện tạo sản phẩm, Nhà bán hàng kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản
 4. Nhà bán hàng nhấp vào Chỉnh sửa của phiên bản muốn điều chỉnh.

 5. Trong cửa sổ Chỉnh sửa biến thể, Nhà bán hàng bổ sung/chỉnh sửa Barcode cho phiên bản cần điều chỉnh.

 6. Sau đó nhấn Lưu lại.
 7. Nhấn chọn Cập nhật sản phẩm.

Thực hiện thông qua nhập/xuất danh sách sản phẩm

Nhà bán hàng thực hiện nhập sản phẩm vào hệ thống cho trường hợp nhiều sản phẩm cùng lúc, thao tác thủ công quá mất thời gian đồng thời dê gây sai sót.

Đối với sản phẩm khởi tạo, trong trường thông tin, Nhà bán hàng cần bổ sung barcode cho sản phẩm, sau đó nhập (import) vào hệ thống.

Trường hợp cần cập nhật lại, trước đó Nhà bán hàng cần xuất (export) danh sách sản phẩm, chỉnh sửa lại trường thông tin Barcode rồi mới tiến hành nhập (import) vào hệ thống.

Cụ thể, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

Bước 1: Nhà bán hàng thực hiện xuất (export) danh sách sản phẩm: 

 1. Từ Trang quản trị -> Sản phẩm.
 2. Nhà bán hàng nhấp chọn Xuất file.
 3. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn Tất cả sản phẩm và xuất với dịnh dạng Excel.
 4. Danh sách sản phẩm được xuất sẽ được gửi về địa chỉ mail của Nhà bán hàng thực hiện thao tác xuất. Nhà bán hàng kiểm tra mail và tải file về.
 5. Đối với trường thông tin về barcode, Nhà bán hàng nên chắc chắn rằng không có bất kỳ sản phẩm nào có barcode trùng nhau, hoặc có tồn tại sản phẩm không có barcode.

Bước 2: Nhà bán hàng thực hiện nhập (import) danh sách sản phẩm: 

 1. Từ Trang quản trị -> Sản phẩm.
 2. Nhà bán hàng nhấp chọn Nhập file.
 3. Trong hộp thoại:
  • Nhà bán hàng nhấp vào Choose file và và thực hiện tải file. 
  • Nhà bán hàng chọn định dạng file, trong trường hợp này là .xls.
  • Nhà bán hàng chọn ô Ghi đè lên sản phẩm đã có trùng link URL.
 4. Nhấp chọn Nhập sản phẩm. Hệ thống sẽ tự động thực hiện việc nhập sản phẩm.

Thực hiện thông qua ứng dụng Barcode Generator

Ứng dụng Barcode Generator là một ứng dụng hỗ trợ tạo và in barcode cho Nhà bán hàng. Đây là ứng dụng có tính phí do Haravan thực hiện và phát triển, với mức phí 30.000đ/tháng.

Ứng dụng được tạo ra nhằm mục đích giúp Nhà bán hàng quản lý sản phẩm tốt hơn (thông quan phân chia tiếp đầu ngữ hay kiểu barcode). Bên cạnh đó, việc tạo và in barcode là một nhu cầu cấp thiết cho các Nhà bán hàng cũng đồng thời là Nhà sản xuất cho sản phẩm.

Để thực hiện việc tạo/cập nhật barcode bằng ứng dụng Barcode Generator, nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Ứng dụng.
 2. Trong giao diện trang ứng dụng, Nhà bán hàng tìm và nhấp chọn ứng dụng Barcode Generator (đã được cài đặt).
  Lưu ý: Đối với những Nhà bán hàng chưa cài đặt ứng dụng, hãy truy cập trang giới thiệu Barcode Generator và cài đặt, hoặc liên hệ hotline Haravan để được hỗ trợ trực tiếp.
 3. Trong trang Barcode Generator, Nhà bán hàng tùy chỉnh thông tin barcode cho phù hợp.

 4. Nhấp chọn Lưu cấu hình để hoàn tất.

Để tham khảo kỹ hơn về:

 • Tạo vào cập nhật sản phẩm, nhà bán hàng vào đây.
 • Nhập danh sách sản phẩm, nhà bán hàng vào đây.
 • Xuất danh sách sản phẩm, nhà bán hàng vào đây.
 • Ứng dụng Barcode, nhà bán hàng vào đây.

Lưu ý:
 • Nhà bán hàng nên tạo barcode có độ dài 5 ký tự trở lên để tương thích với ứng dụng HaraRetail (chỉ nhận diện barcode tối thiểu 5 ký tự). 
 • Máy quét barcode nên bảo đảm được thời gian đọc và quét dưới 0,4 giây.