• Trang chủ
  • ->
  • Tạo trả lời nhanh trên Harapage

Tạo trả lời nhanh trên Harapage

Trên Harapage, bạn có thể thiết lập một số tin nhắn mẫu để trả lời nhanh khi chat với khách hàng.

Click vào mục Tin nhắn mẫu bên dưới khung chat, bạn có thể chọn một trong số những tin nhắn mẫu có sẵn để trả lời hoặc click vào chữ Thêm tin nhắn mẫu để thêm các mẫu tin nhắn khác.

Bạn có thể sửa lại tin nhắn mãu bằng cách nhấn vào biểu tượng Edit, hoặc thêm các tin nhắn mẫu khác bằng cách nhấn vào chữ Thêm tin nhắn mẫu

**Lưu ý: tối đa có 10 tin nhắn mẫu

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.