Tạo nhóm sản phẩm giảm giá

Nhà bán hàng có thể tạo 1 nhóm sản phẩm tự động lọc và thêm vào các sản phẩm giảm giá. Trước khi tạo nhóm sản phẩm này, Nhà bán hàng cần thiết đặt giá so sánh của từng sản phẩm hoặc biến thể sản phẩm.

Cách thực hiện thêm sản phẩm giảm giá tự động vào nhóm như sau:

1. Từ trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm.

2. Nhấp chọn Tạo nhóm sản phẩm.

3. Kéo xuống dưới và stick chọn Sản phẩm tự động cập nhật dựa trên những điều kiện.

4. Chọn và điền như hình sau:

5. Nếu muốn, Nhà bán hàng có thể thêm vào các điều kiện khác.

6. Nhấn Lưu để thêm các sản phẩm giảm giá vào nhóm sản phẩm, đây là kết quả:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.