Tạo mới nhóm sản phẩm

Bạn có thể nhóm các sản phẩm của bạn lại với nhau cùng loại, cùng lĩnh vực hay cùng bộ sưu tập giúp bạn dễ dàng quản lý hoặc khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm cần. Ví dụ:

- Quần áo dành cho nam, nữ, trẻ em

- Các mặt hàng như lắc tay, lắc chân, dây chuyền

Tạo mới nhóm sản phẩm

1. Đăng nhập Admin, click vào menu Sản phẩm sau đó click vào menu Nhóm sản phẩm

2. Click vào nút Tạo nhóm sản phẩm ở góc phải bên trên

Khi thêm mới nhóm sản phẩm bạn nhập các thông tin: Tên nhóm sản phẩm, Mô tả nhóm sản phẩm, Chọn sản phẩm được thêm bằng tay hay tự động, Chọn hình đại diện cho nhóm sản phẩm, Chọn hiển thị hoặc ẩn nhóm, Liên kết nhóm sản phẩm để khách hàng có thể tìm thấy ngoài web.

Chỉnh sửa nhóm sản phẩm

Để thay đổi một trong những nhóm sản phẩm của bạn thao tác như bên dưới.

1. Đăng nhập vào Admin, click vào menu Sản phẩm, sau đó click vào menu Nhóm sản phẩm

2. Click vào tên nhóm sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa

Vào trang chi tiết nhóm sản phẩm, bạn có thể sửa bất cứ chi tiết ngoài việc điều chỉnh thêm sản phẩm bằng tay hay thêm sản phẩm tự động (nếu bạn muốn thay đổi phần này bạn phải tạo nhóm sản phẩm mới).

Chúc bạn nhiều niềm vui.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.