Tạo mới báo cáo

Nhà bán hàng có thể sửa các báo cáo mặc định hoặc tạo mới báo cáo tùy chỉnh bằng cách sử dụng tính năng Tạo mới báo cáo của Haravan. Báo cáo tùy chỉnh sẽ có giao diện hiển thị tương tự như các báo cáo khác nhưng sử dụng bộ lọc để hiển thị chính xác dữ liệu mà Nhà bán hàng cần.

  • Để sửa một báo cáo mặc định, hãy tùy chỉnh báo cáo này bằng cách thêm bộ lọc, sau đó click vào "Lưu mới" và nhập tên.
  • Để sửa một báo cáo tùy chỉnh, hãy tùy chỉnh báo cáo này, sau đó click "Lưu mới" và nhập tên. Ngoài ra, Nhà bán hàng có thể nhân bản và lưu báo cáo dưới một tên khác.

Để tạo mới một báo cáo tùy chỉnh:

1. Ở trang quản trị, click "Báo cáo".

2. Click "Thêm báo cáo".

3. Lựa chọn "Báo cáo doanh thu bán hàng", sau đó nhập tên báo cáo và click "Tạo báo cáo".

4. Tùy chỉnh báo cáo vừa tạo bằng các điều kiện lọc và chỉnh sửa.

5. Click "Lưu" khi hoàn tất.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.