• Trang chủ
 • ->
 • Tạo khuyến mãi theo mã khuyến mãi

Tạo khuyến mãi theo mã khuyến mãi


Các thao tác tạo mã khuyến mãi (coupon)

Bước 1:  Truy cập vào Trang quản trị -> Khuyến mãi -> Tạo mã khuyến mãi

Bước 2: Tạo mã cho Khách mua hàng nhập khi mua hàng.

Ở mục này Nhà bán hàng có thể tự tạo mã theo ý muốn hoặc chọn Tạo mã tự động.

Nếu Nhà bán hàng không nhập mã khuyến mãi, hệ thống sẽ tự động tạo mã khuyến mãi.

Bước 3: Chọn loại khuyến mãi là "Mã khuyến mãi (Coupon)"

- Click chọn nếu muốn mã khuyến mãi được sử dụng chung với chương trình khuyến mãi. 

- Nhập số lần sử dụng của mã khuyến mãi nếu không giới hạn thì bỏ dấu check và nhập số lần được sử dụng khuyến mãi.

Bước 4: Chọn loại khuyến mãi

- Khuyến mãi theo VNĐ: nhập số tiền giảm

- Khuyến mãi theo % Giảm: nhập % giảm

Khuyến mãi theo VNĐ và % áp dụng cho 1 trong các điều kiện sau : 

 • Tất cả các đơn hàng:
  • Áp dụng chọn bất kỳ đơn hàng nào
 • Trị giá đơn hàng:
  • Chọn khoảng giá trị đơn hàng từ ... đến để được hưởng khuyến mãi.(ví dụ đơn hàng từ 200.000 VND -  500.000 VND thì được giảm giá)
 • Nhóm sản phẩm:
  • Chọn nhóm sản phẩm được áp dụng khuyến mãi, chỉ áp dụng 1 nhóm sản phẩm cho một lần khởi tạo khuyến mãi. 
  • Riêng nếu khuyến mãi theo tiền (VND) sẽ có thêm điều kiện áp dụng với một lần trên một đơn hàng hay cho từng mặt hàng trên giỏ hàng.
 • Sản phẩm:
  • Chọn sản phẩm được áp dụng khuyến mãi, chỉ áp dụng 1 sản phẩm cho một lần khởi tạo khuyến mãi. 
  • Riêng nếu khuyến mãi theo tiền (VND) sẽ có thêm điều kiện áp dụng với một lần trên một đơn hàng hay cho từng mặt hàng trên giỏ hàng.
 • Nhóm khách hàng:
  • Chọn nhóm khách hàng được áp dụng khuyến mãi, chỉ áp dụng 1 nhóm khách hàng cho 1 lần khởi tạo khuyến mãi.
 • Khách hàng:
  • Chọn khách hàng được áp dụng khuyến mãi, chỉ áp dụng 1 khách hàng cho 1 lần khởi tạo khuyến mãi
 • Biến thể:
  • Chọn biến thể (Variant) được áp dụng khuyến mãi. Được áp dụng tối đa 50 biến thể cho 1 lần khởi tạo khuyến mãi.
  • Riêng nếu khuyến mãi theo tiền (VND) sẽ có thêm điều kiện áp dụng với một lần trên một đơn hàng hay cho từng mặt hàng trên giỏ hàng.

- Khuyến mãi Đồng giá: áp dụng một mức giá khuyến mãi cho:

 • Nhóm sản phẩm 
 • Sản phẩm
 • Biến thể

- Khuyển mãi Miễn phí vận chuyển: nhập phí khuyến mãi đối với mức phí vận chuyển nhỏ hơn hoặc bằng mức phí đã nhập được áp dụng đối với các tỉnh thành cụ thể hoặc tất các các tỉnh thành.

Bước 5:  Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc thời gian áp dụng khuyến mãi

Bước 6:  Chọn Lưu để hoàn tất việc tạo mã coupon cho chương trình khuyến mãi


Lưu ý khi tạo mã khuyến mãi (coupon)

Khi tạo 1 mã coupon khuyến mãi: Nhà bán hàng có thể chọn ngưng, chọn sử dụng tiếp hoặc xóa chương trình khuyến mãi chứ không thể chỉnh sửa lại .

Click chọn một hoặc nhiều chương trình khuyến mãi có thể chọn hành động:

 • Ngừng khuyến mãi (Đã chọn)
 • Sử dụng khuyến mãi (Đã chọn)
 • Xoá khuyến mãi (Đã chọn)


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.