• Trang chủ
  • ->
  • Tạo giá - cập nhật giá cho sản phẩm

Tạo giá - cập nhật giá cho sản phẩm

Khi tạo sản phẩm mới, bạn có thể nhập giá trong phần Giá sản phẩm


Trong phần này có 3 phần:

Phần 1: Cấu hình kiểu tiền tệ:

Bạn vào phần cấu hình chung -> mục cấu hình tiền tệTại đây bạn có thể cấu hình kiểu tiền tệ là VND hoặc USD

Phần 2: Giá: Đây là giá bán của sản phẩm

Phần 3: Giá so sánh: Đây là giá thị trường hoặc trước khi giảm giá, Giá này sẽ cao hơn giá bán sản phẩm


Đối với sản phẩm đã tạo trước đó, và muốn cập nhật giá.

Trong màn hình quản trị sản phẩm đã tạo, đối với từng thuộc tính (Cách tạo thuộc tính - Variant coi tại đây) Click Chỉnh sửa phía bên phải thuộc tính 

Cập nhật lại giá sau đó Click Lưu 


Sau đó Chọn Cập nhật góc trên cùng bên tay phải để cập nhật sản phẩm


Chúc bạn thành công!

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.