Tạo đơn hàng trên Harapage

Nhà bán hàng có thể giao dịch một đơn hàng với rất nhiều kênh bán hàng: website, qua facebook shop, lazada,.. Hầu hết, với các kênh bán hàng này, khách hàng tự đặt hàng và hệ thống ghi nhận được cũng như kênh bán hàng phát sinh.

Với Harapage, Khách mua hàng không tự đặt hàng được. Do đó, đối với các đơn hàng được ghi nhận từ các cuộc hội thoại, Nhà bán hàng chính là người thao tác tạo đơn hàng.

Điều này cũng giúp Nhà bán hàng chủ động chốt đơn hàng trong khi trò chuyện với khách mua hàng.

  1. Khi đang chat với khách hàng và muốn tạo đơn hàng cho khách này, Nhà bán hàng nhấp vào nút Tạo đơn hàng màu đỏ ở góc phải phía dưới màn hình.

  2. Trong khung Tạo đơn hàng mới, Nhà bán hàng chọn sản phẩm, thay đổi thông tin khách hàng (nếu cần), thêm khuyến mãi, thêm phí vận chuyển

  3. Sau khi hoàn tất thông tin, Nhà bán hàng nhấn chọn Tạo và giao sau hoặc Tạo và giao ngay.
    • Tạo và giao sau: đây là trường hợp nhân viên tạo đơn hàng và nhân viên xử lý đơn hàng là hai người. Sau khi đơn hàng đơn hàng được ghi nhận trên Trang quản trị, nhân viên xử lý giao hàng mới vào xem đơn hàng và xử lý giao hàng cho đơn hàng đó.
    • Tạo và giao ngay: trường hợp nhân viên tạo đơn hàng và nhân viên xử lý đơn hàng là cùng một người. Khi chọn Tạo và giao ngay, Harapage hiển thị mục xử lý giao hàng và nhân viên không cần vào lại trang đơn hàng để kiểm tra và xử lý vận chuyển cho đơn hàng đó.

Sau khi tạo xong đơn hàng, Haravan mặc định là Gửi thông tin đơn hàng đến khách hàng, và thông tin đơn hàng sẽ được gửi đến inbox của khách. (Xem chi tiết cách cấu hình tại đây.)

Khi nhấp chọn vào tin nhắn đơn hàng, Nhà bán hàng hay Khách mua hàng có thể xem được chi tiết đơn hàng.


Đơn hàng sau khi được tạo sẽ được ghi nhận tại trang Đơn hàng trong Trang quản trị và trong lịch sử đơn hàng của khách hàng.

Xem thêm video Tạo Đơn Hàng Nhanh Trên Fanpage Với Harapage

Lưu ý: khi Nhà bán hàng tạo một đơn hàng trên Harapage, nếu đó là Khách mua hàng mới thì thông tin sẽ được cập nhật trên phần thông tin khách hàng và đồng thời đồng bộ về Trang quản trị, mục Khách hàng.

Xem thêm bài viết Quản lý thông tin khách hàng trên Harapage.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.