Tạo đơn hàng trên Harapage

Trên Harapage, bạn có thể vừa chat với khách hàng vừa tạo nhanh đơn hàng khi chốt xong với khách.

1. Tạo đơn hàng.

Khi bạn đang chat với một khách hàng và muốn tạo đơn hàng cho khách này, bạn click vào nút Tạo đơn hàng (ở góc phải phía dưới màn hình)

2.Khung tạo đơn hàng sẽ hiển thị như hình bên dưới.


Bạn có thể chọn sản phẩm đã tạo trong mục admin>Sản phẩm hoặc tạo một sản phẩm mới cho đơn hàng.
3.1. Điền đầy đủ thông tin cần thiết.

sau đó bấm Tạo và giao sau nếu muốn xử lí giao hàng sau trong admin>Đơn hàng.


Haravan đã chọn mặc định là Gửi thông tin đơn hàng đến khách hàng, và thông tin đơn hàng sẽ được gửi đến inbox của khách.


3.2.  Tạo và giao ngay 

Nếu muốn xử lí đơn hàng ngay. Popup dưới đây sẽ hiển thị để bạn xử lí giao hàng.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.