Tạo đơn hàng mới

Nhà bán hàng có thể tạo đơn hàng trực tiếp từ trang quản trị. Cách tạo thủ công này rất hữu ích trong nhiều tình huống:

 • Tạo đơn hàng mới và nhập các khoản thanh toán được thực hiện ở 1 nơi khác các kênh Nhà bán hàng đang bán.
 • Gửi hoá đơn cho khách mua hàng để thanh toán bằng liên kết an toàn.
 • Tự tạo lại đơn hàng bị nhầm lẫn từ bất kỳ kênh bán hàng nào của Nhà bán hàng.
 • Bán buôn, bán giá sỉ.
 • Nhận đặt hàng trước.

Trong phần này, Haravan sẽ hướng dẫn Nhà bán hàng cách để

 • Tạo đơn hàng mới.
 • Tìm và hoàn thành các đơn hàng chưa hoàn tất.

Các mục liên quan:


TẠO ĐƠN HÀNG MỚI

Để tạo đơn hàng mới, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ trang quản trị -> Đơn hàng -> Tất cả đơn hàng.
 2. Nhấp vào Tạo đơn hàng ở trên cùng bên phải trang. Một đơn đặt hàng có thể bao gồm các thành phần sau:
  • Sản phẩm: có thể chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm.
  • Giảm giá cho từng sản phẩm hoặc toàn bộ sản phẩm.
  • Phí vận chuyển.
  • Thông tin khách hàng.
  • Kênh bán hàng.
  • Nhãn.
  • Ghi chú đơn hàng.
 3. Sau khi cập nhật nội dung các thành phần của đơn hàng, Nhà bán hàng có thể:
  • Xác nhận thanh toán.
  • Lưu nháp.

Nếu chọn Lưu nháp, Nhà bán hàng có thể cập nhật lại bằng cách truy cập trang Đơn hàng nháp.


Thêm sản phẩm vào đơn hàng

Để thêm sản phẩm vào đơn hàng, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Ở phần Chi tiết đơn hàng, điền tên sản phẩm hoặc duyệt tìm sản phẩm muốn thêm vào đơn hàng. Nhà bán hàng có thể tạo 1 sản phẩm mới bằng cách nhấp vào ô tìm kiếm -> Tạo 1 sản phẩm mới tùy ý.

  2. Nhấp vào sản phẩm hoặc biến thể sản phẩm Nhà bán hàng muốn thêm vào đơn hàng:

Tạo giảm giá cho sản phẩm trong đơn hàng

Nhà bán hàng có thể chọn giảm giá cho toàn bộ đơn hàng hoặc chỉ giảm giá trên từng sản phẩm trong đơn hàng.

a. Để thiết đặt giảm giá cho từng sản phẩm:

 1. Nhấp vào giá của sản phẩm( nằm cùng dòng):
 2. Nhà bán hàng có thể đặt giá bán mới, thêm giảm giá dưới dạng số tiền giảm trực tiếp hoặc giảm giá theo %:
 3. Điền lý do giảm giá.
 4. Bấm Thêm khuyến mãi.

b. Để thiết lập giảm giá cho toàn bộ đơn hàng:

 1. Nhấp vào Khuyến mãi.

 2. Nhà bán hàng có thể điền mã giảm giá, thêm giảm giá dưới dạng số tiền giảm trực tiếp hoặc giảm giá theo %:
 3. Điền lý do giảm giá và nhấn Thêm khuyến mãi.

Thêm phí vận chuyển cho đơn hàng

Nếu muốn tính phí cho đơn hàng hiện tại, Nhà bán hàng có thể chọn 1 mức phí vận chuyển đã được thiết lập trước đó hoặc thêm mức phí vận chuyển mới.

Để thêm phí vận chuyển:

 1. Nhấp vào Thêm phí vận chuyển:
 2. Chọn lựa các tùy chọn phí vận chuyển:
  Lưu ý: Để áp dụng phí vận chuyển dựa trên vị trí địa lý, trước hết Nhà bán hàng cần thêm khách hàng và địa chỉ giao hàng vào đơn hàng.

 3. Nếu muốn tạo mức phí tùy chỉnh, stick vào Tùy chỉnh -> Điền tên và mức phí vận chuyển.
 4. Nhấn Cập nhật.

Cập nhật thông tin Khách mua hàng

Thêm thông tin Khách mua hàng

Phần này rất quan trọng nếu Nhà bán hàng muốn thiết lập chi phí vận chuyển cho đơn hàng. Để thêm thông tin Khách mua hàng, Nhà bán hàng làm như sau:

 1. Ở phần Thông tin khách hàng, ở ô Tìm hoặc tạo khách hàng mới. Điền tên Khách hàng đã có hoặc bấm Tạo khách hàng mới.
 2. Điền để tìm và nhấp vào tên khách hàng muốn thêm.
 3. Nếu muốn tạo khách hàng mới, Nhà bán hàng nhấp vào Tạo mới khách hàng:

 4.  Điền đầy đủ thông tin Khách mua hàng ở popup hiện lên:
 5. Nhấn Lưu. Thao tác này cũng giúp Nhà bán hàng thêm thông tin khách mua hàng vào hệ thống khách hàng hiện có.Cập nhật  thông tin khách mua hàng
 6. Ở phần Khách hàng. Nhấp vào Cập nhật:
 7. Cập nhật lại thông tin khách hàng, địa chỉ giao hàng và bấm Lưu.

Xóa Khách hàng khỏi đơn hàng

Để xóa khách mua hàng, Nhà bán hàng nhấp vào dấu x phần Thông tin khách hàng:

Thao tác xóa này sẽ không xóa dữ liệu Khách mua hàng trên hệ thống.


Kênh bán hàng

Lựa chọn kênh bán hàng mà đơn hàng phát sinh. Mặc định khi tạo đơn hàng, kênh bán hàng sẽ là draft.


Xác nhận thanh toán và tạo đơn hàng

Để xác nhận sẽ tạo ra đơn hàng trên hệ thống, cần phải thiết lập Thanh toán trước.

 • Sau khi đã thêm sản phẩm và điền đầy đủ các thông tin Khách mua hàng, phí vận chuyển, kênh bán hàng,... Nhà bán hàng cần xác nhận rằng đơn hàng này đã thanh toán hay thanh toán sau để tạo đơn hàng.
 • Chọn phương thức thanh toán và lưu lại.

Nếu Nhà bán hàng chọn Lưu nháp để chỉnh sửa và hoàn thiện sau, đơn hàng sẽ nằm ở: trang quản trị -> Đơn hàng -> Đơn hàng nháp.


TÌM VÀ HOÀN THÀNH CÁC ĐƠN HÀNG NHÁP

Để xem danh sách các đơn hàng nháp, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Tại trang quản trị -> Đơn hàng -> Đơn hàng nháp.
 2. Nhấp vào mã đơn hàng mà Nhà bán hàng muốn mở:
 3. Điền đầy đủ thông tin cho đơn hàng. Nếu xác thực thanh toán, đơn hàng sẽ được di chuyển vào phần trang quản trị -> Đơn hàng ->  Tất cả đơn hàng.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.