Tạo đơn hàng mới

Ngoài các đơn hàng được đặt khách hàng của bạn đặt hàng qua website hoặc các kênh bán hàng, bạn có thể tự tạo đơn hàng cho khách hàng của mình.

Để tạo đơn hàng mới, bạn làm theo các bước như sau:

1. Truy cập trang quản trị, mục đơn hàng và click nút "Tạo đơn hàng", khi đó, hệ thống sẽ tự động dẫn đến trang tạo đơn hàng mới.

2. Lựa chọn sản phẩm cho đơn hàng. 

3. Lựa chọn khách hàng cho đơn hàng

hoặc tạo mới khách hàng nếu khách hàng chưa từng có lịch sử mua hàng tại các kênh bán hàng của bạn

4. Lựa chọn kênh bán hàng mà đơn hàng phát sinh. Mặc định khi tạo đơn hàng, kênh bán hàng sẽ là draft. 

6. Lựa chọn trạng thái thanh toán của đơn hàng.

7. Click lưu và hoàn tất.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.