Bạn cần tìm gì ?

Tạo chương trình khuyến mãi

Các chương trình giúp Nhà bán hàng tạo ra các khuyến mãi tự động cho nhóm sản phẩm, sản phẩm hoặc biến thể.

Khi nhóm sản phẩm, sản phẩm hoặc biến thể được thiết lập trong một chương trình khuyến mãi, giá của mặt hàng tương ứng cũng tự động biến đổi theo, trong phạm vi thời gian của chương trình khuyến mãi. 

Điều này giúp kích thích Khách mua hàng khi xem sản phẩm và nhìn thấy được mức giá khuyến mãi hấp dẫn trên website.

Để tạo một chương trình khuyến mãi, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Khuyến mãi > Chương trình khuyến mãi.
 2. Điền tên chương trình khuyến mãi.
  (Ví dụ: Khuyến mãi 30% nhân dịp sinh nhật shop)
 3. Thiết lập các thông tin về Loại khuyến mãi.
 4. Cài đặt thời gian áp dụng cho chương trình khuyến mãi.
 5. Nhấn Lưu để hệ thống ghi nhận chương trình khuyến mãi.

Thiết lập Loại khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi có 3 loại khuyến mãi:

 1. VND: số tiền được giảm (khấu trừ) từ giá bán của sản phẩm được chọn.
 2. %: tỷ lệ chiết khấu được khuyến mãi, tính theo giá bán của sản phẩm.
 3. Đồng giá: áp dụng cùng một mức giá bán cho các sản phẩm được chọn.

Các loại khuyến mãi này được áp dụng cho:

 • Nhóm sản phẩm: tất cả sản phẩm thuộc nhóm sẽ được áp dụng giá khuyến mãi.
 • Sản phẩm: tất cả biến thể của sản phẩm sẽ được áp dụng giá khuyến mãi.
 • Biến thể: biến thể được chọn sẽ được áp dụng giá khuyến mãi.

  Lưu ý:

  Nhà bán hàng có thể chọn tối đa 50 biến thể cho một chương trình khuyến mãi.


Tiếp theo, Nhà bán hàng chọn điều kiện áp dụng khuyến mãi, theo một trong hai cách:


 • Số lượng sản phẩm áp dụng: số lượng sản phẩm tối thiểu Khách mua hàng phải mua để được nhận giá khuyến mãi.
 • Tổng giá trị sản phẩm: Tổng giá trị sản phẩm (thuộc chương trình khuyến mãi) mà Khách mua hàng phải đạt được để được nhận giá khuyến mãi.

Cài đặt Thời gian áp dụng

Thời gian áp dụng khuyến mãi bao gồm:

 • Bắt đầu khuyến mãi: thời gian bắt đầu để chương trình khuyến mãi bắt đầu có hiệu lực.
  Hệ thống đặt mặc định theo thời gian Nhà bán hàng tạo chương trình khuyến mãi.
 • Hết hạn khuyến mãi: thời gian để chương trình khuyến mãi hết hiệu lực.

Tùy chọn "Không bao giờ hết hạn": Khi Nhà bán hàng chọn tùy chọn này, Nhà bán hàng không thể thiết lập thời gian Hết hạn khuyến mãi. Chương trình khuyến mãi được áp dụng mãi mãi cho đến khi Nhà bán hàng chọn ngừng hoặc xóa khuyến mãi.