Tạo chương trình khuyến mãi

Nhà bán hàng có thể tạo nhiều chương trình khuyến mãi, cho nhóm sản phẩm hay sản phẩm tuỳ chọn. Ví dụ Nhà bán hàng có nhiều nhóm ngành hàng như thời trang, Trang sức, nội thất … Tạo các chương trình khuyến mãi tương ứng với từng nhóm ngành hàng. Ngoài ra có thể chọn ra những sản phẩm cần khuyến mãi và tạo chương trình khuyến mãi cho chúng một cách dễ dàng. 

Các bước tạo khuyến mãi theo chương trình khuyến mãi

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị website => vào mục khuyến mãi => tạo chương trình khuyến mãi

Bước 2: Chọn tiêu đề cho mục khuyến mãi (Ví dụ:  Khuyến mãi 30% nhân dịp sinh nhật shop)

Bước 3:  Chọn chương trình khuyến mãi:

Bước 4: Thiết lập điều kiện cho chương trình khuyến mãi

_ Loại khuyến mãi theo số tiền (VND):  thiết lấp số tiền muốn giảm và chọn áp dụng theo nhóm sản phẩm hoặc cho một sản phẩm muốn giảm - chọn số lượng sp cần áp dụng để khuyến mãi.

_ Loại khuyến mãi  theo % số tiền: tương tư như trên thiết lập  % số tiền muốn giảm và chọn áp dụng theo nhóm sản phẩm hoặc cho một sản phẩm muốn giảm - chọn số lượng sp cần áp dụng để khuyến mãi.

Bước 5: Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình khuyến mãi

Bước 6: Chọn Lưu để hoàn tất việc tạo chương trình khuyến mãi


Lưu ý khi tạo chương trình khuyến mãi


_ Khi tạo 1 chương trình khuyến mãi: Nhà bán hàng có thể chọn ngưng, chọn sử dụng tiếp hoặc xóa chương trình khuyến mãi chứ không thể chỉnh sửa lại. Tích chọn một chương trình khuyến mãi - chọn hành động để chỉnh sửa tùy ýTIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.