Tạo chương trình khuyến mãi

Nhà bán hàng có thể tạo nhiều chương trình khuyến mãi, cho nhóm sản phẩm hay sản phẩm tuỳ chọn. Ví dụ Nhà bán hàng có nhiều nhóm ngành hàng như thời trang, Trang sức, nội thất … Tạo các chương trình khuyến mãi tương ứng với từng nhóm ngành hàng. Ngoài ra có thể chọn ra những sản phẩm cần khuyến mãi và tạo chương trình khuyến mãi cho chúng một cách dễ dàng. 

Các mục liên quan


Các bước tạo khuyến mãi theo chương trình khuyến mãi

Bước 1: Vào mục khuyến mãi 

Truy cập vào trang quản trị website => vào mục khuyến mãi => tạo chương trình khuyến mãi

Bước 2: Chọn tiêu đề khuyến mãi

(Ví dụ: Khuyến mãi 30% nhân dịp sinh nhật shop)

Bước 3: Chọn chương trình khuyến mãi

Bước 4: Thiết lập điều kiện cho chương trình khuyến mãi

Loại khuyến mãi theo số tiền (VND): thiết lấp số tiền muốn giảm và chọn áp dụng theo
 • Nhóm sản phẩm
 • Một sản phẩm
 • Biến thể

Nhà bán hàng chọn sản phẩm áp dụng để khuyến mãi.

Loại khuyến mãi theo % Giảm: tương tự như trên thiết lập % số tiền muốn giảm và chọn áp dụng theo
 • Nhóm sản phẩm
 • Một sản phẩm
 • Biến thể

Nhà bán hàng chọn sản phẩm áp dụng để khuyến mãi.

Loại khuyến mãi theo Đồng giá: áp dụng cùng một mức giá bán cho các sản phẩm được chọn.
 • Nhóm sản phẩm
 • Một sản phẩm
 • Biến thể

Nhà bán hàng chọn sản phẩm áp dụng để khuyến mãi.

Bước 5: Chọn điều kiện áp dụng khuyến mãi 

Nhà bán hàng chọn điều kiện áp dụng khuyến mãi theo một trong hai cách:

 • Số lượng sản phẩm áp dụng
 • Tổng giá trị sản phẩm 

Bước 6: Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình khuyến mãi

Bước 7: Lưu lại

Chọn Lưu để hoàn tất việc tạo chương trình khuyến mãi


Lưu ý khi tạo chương trình khuyến mãi

Khi tạo 1 chương trình khuyến mãi, Nhà bán hàng có thể chọn ngưng, chọn sử dụng tiếp hoặc xóa chương trình khuyến mãi chứ không thể chỉnh sửa lại.

Click chọn một chương trình khuyến mãi - chọn hành động để chỉnh sửa tùy ý

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.