Tạo Chương trình khuyến mãi

 Tạo chương trình khuyến mãi Bạn có thể tạo nhiều chương trình khuyến mãi, cho nhóm sản phẩm hay sản phẩm tuỳ chọn. Ví dụ bạn có nhiều nhóm ngành hàng như thời trang nam, thời trang nữ, Trang sức, … Bạn có thể tạo các chương trình khuyến mãi tương ứng với từng nhóm ngành hàng. Ngoài ra bạn có thể chọn ra những sản phẩm cần khuyến mãi và tạo chương trình khuyến mãi cho chúng một cách dễ dàng. 

1: Từ trang admin website click vào mục Khuyến mãi sau đó click chọn Tạo khuyến mãi bên phía trên góc phải màn hình.2: Click chọn chương trình khuyến mãi: 

3: Tạo tên chương trình khuyến mãi: Nhập tên cho chương trình khuyến mãi (ví dụ: Khuyến mãi 20% cho khách hàng tiềm năng)

4: Trong phần điều kiện Loại khuyến mãi  chọn khuyến mãi theo VNĐ, % Giảm và nhập số giảm theo VNĐ hay % Giảm.

5: Giảm giá được áp dụng cho Nhóm sản phẩm, Sản phẩm

Nhập Số lượng sản phẩm áp dụng

Lưu ý: Đây là số lượng tối thiểu khách hàng phải mua để được tham gia chương trình khuyến mãi.

6:  Thời gian áp dụng khuyến mãi : Chọn thời gian Bắt đầu khuyến mãi  và Hết hạn khuyến mãi hoặc Check chọn Không bao giờ hết hạn.

8: Click vào nút Lưu

9: Nếu bạn muốn ngừng chạy khuyến mãi hoặc tắt khuyến mãi

Click vào Khyến mãi ở trang quản trị website: Bên phải mục khuyến mãi đã tạo có nút ngừng hoặc dấu X.

  • Xóa khuyến mãi thì click vào dấu "X".
  • Ngừng chạy khuyến mãi click vào dấu "Ngừng".

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.