Bạn cần tìm gì ?

Tài liệu hướng dẫn

Bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết toàn bộ các chức năng trong hệ thống Haravan, từ giao diện website, các chức năng quản lý đến những ứng dụng bổ trợ cho việc kinh doanh của chủ shop.

Bộ tài liệu hướng dẫn hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về hệ thống Website Haravan sẽ  hỗ trợ được bạn những gì, cải thiện tự động hoá việc quản lý kinh doanh của bạn như thế nào.

Cũng như cho những chủ shop đang sử dụng dịch vụ của Haravan biết được những cải tiến, hay những tính năng mới hỗ trợ tốt hơn việc quản lý kinh doanh.

Từ chi tiết, tới tổng quan hy vọng sẽ hỗ trợ khách hàng hiểu rõ, cụ thể về hệ thống Haravan.