Bạn cần tìm gì ?

Tài khoản quản trị viên

Khi trang web của Nhà bán hàng cần có nhiều nhân viên quản trị, Haravan khuyến cáo Nhà bán hàng nên cấp tài khoản riêng cho từng người.

Bằng cách phân quyền quản trị, Nhà bán hàng có thể cho phép nhân viên đó truy cập vào Trang quản trị Haravan cũng như đặt giới hạn quyền cho từng quản trị viên. Các tài khoản quản trị viên này hoạt động độc lập, và Nhà bán hàng (chủ sở hữu) có thể dễ dàng xem lại lịch sử tương tác và hoạt động của nhân viên đó trên trên lịch sử quản trị.

Mỗi gói dịch vụ có số lượng quản trị viên tối đa (tính bao gồm cả tài khoản chủ sở hữu). Nhà bán hàng tham khảo bảng dịch vụ tại đây.

Lưu ý: Chỉ có tài khoản chủ sở hữu mới có quyền thêm, xóa cũng như phân quyền cho quản trị viên.

Các mục liên quan

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.