Tài khoản quản trị viên

Khi Nhà bán hàng muốn người khác truy cập vào Trang quản trị Haravan của mình, Nhà bán hàng nên có các tài khoản riêng cho mỗi người trong số họ. Bằng cách đó, Nhà bán hàng có thể phân quyền tài khoản cho nhân viên và giới hạn truy cập của họ trong Trang quản trị Haravan. Các tài khoản nhân viên độc lập cũng có thể giúp theo dõi những thay đổi và hành động gần đây ở Quản lý chung của cửa hàng.

Chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có thể tạo và xóa tài khoản nhân viên. Nhân viên không thể chỉnh sửa tài khoản của chủ cửa hàng.

Mỗi gói dịch vụ bên Haravan sẽ có số lượng người truy cập (user) khác nhau, sau đây là thông tin từng user của gói dịch vụ:

Gói website doanh nghiệp :

 • Gói doanh nghiệp cơ bản 199.000đ/1 tháng : 5 user
 • Gói doanh nghiệp 2.0 299.000đ/1 tháng : 5 user

Gói website bán hàng :

 • Gói bán hàng cơ bản 299.000đ/1 tháng : 5 user
 • Gói bán hàng chuyên nghiệp 399.000đ/1 tháng : 10 user
 • Gói Combo Website+Harapage 499.000đ/1 tháng : 10 user

Gói Harapage :

 • Gói Harapage cá nhân 99.000đ/1 tháng : 2 user
 • Gói Harapage cửa hàng nhỏ 199.000đ/1 tháng :5 user
 • Gói Harapage cửa hàng lớn 299.000đ/1 tháng : 5 user
 • Gói Harapage cửa hàng lớn-nhiều Page 599.000đ/1 tháng : 10 user

Gói Omnichannel :

 • Gói Omnichannel 1 cửa hàng 899.000đ/1 tháng : 10 user
 • Gói Omnichannel 2 cửa hàng 1.099.000đ/1 tháng : 10 user
 • Gói Premium Omnichannel 5 cửa hàng 3.099.000đ/1 tháng :20 user
 • Gói Premium Omnichannel 10 cửa hàng 5.000.000đ/1 tháng :50 user

Gói Dịch vụ hạ tầng Premium, Nhà bán hàng được cộng thêm 10 user vào Trang quản trị.

Lưu ý: nếu cửa hàng dùng nhiều gói dịch vụ khác nhau, thì số user của mỗi dịch vụ sẽ không cộng dồn với nhau, mà sẽ lấy số user gói cao nhất. VD: Nhà bán hàng dùng gói bán hàng chuyên nghiệp cho Haraweb và gói cá nhân cho Harapage, thì số lượng user vào Trang quản trị là 10.

Nội dung bao gồm:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.