Tài khoản khách hàng

Khi Nhà bán hàng cấu hình tài khoản mua hàng cho Khách mua hàng, Hararvan lưu trữ thông tin của Khách mua hàng, lịch sử đặt hàng, và trạng thái đơn đặt hàng . Thông tin của Khách mua hàng như: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ mua hàng, sẽ được điền sẵn từ thông tin được lưu trữ trong quá trình thanh toán.

Đặt tùy chọn tài khoản Khách mua hàng
Nhà bán hàng có thể yêu cầu tài khoản của Khách mua hàng hoặc tùy chọn, hoặc vô hiệu hóa chúng hoàn toàn. Lưu ý rằng việc yêu cầu Khách mua hàng tạo tài khoản có thể làm giảm chuyển đổi doanh số bán hàng.

Để chỉnh sửa cài đặt tài khoản nhà mua hàng:

1. Từ trang quản trị viên của Haravan, chọn Cấu hình => Thanh toán => ở mục Tài Khoản Khách hàng hãy chọn một tài khoản khách mua hàng:


Các tài khoản bị vô hiệu hóa Khách mua hàng sẽ không thấy tùy chọn để tạo một tài khoản hoặc đăng nhập khi thanh toán. Khách mua hàng sẽ phải nhập chi tiết theo cách thủ công khi thanh toán vì các trường sẽ không được điền sẵn.

Tài khoản được yêu cầu Khách mua hàng cần phải tạo một tài khoản từ trang thanh toán, hoặc có một tài khoản và được đăng nhập để hoàn tất thanh toán. Cài đặt này rất hữu ích nếu Nhà bạn hàng đang chạy một cửa hàng bán buôn hoặc chỉ có thành viên, ví dụ. Các trường địa chỉ được điền sẵn khi khách mua hàng đặt hàng.

Tài khoản là tùy chọn Khách mua hàng có thể chọn tạo tài khoản từ trang thanh toán nhưng không bắt buộc phải tạo tài khoản để thanh toán. Nếu Khách mua hàng có tài khoản và đã đăng nhập, thì trường địa chỉ sẽ được điền sẵn khi họ đặt hàng.

2. Nhấp vào Lưu để xác nhận cài đặt tài khoản Khách mua hàng


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.