Tài khoản khách hàng

Khi kích hoạt tài khoản cho Khách mua hàng, Haravan lưu trữ thông tin được bảo vệ bằng mật khẩu về danh tính của Khách mua hàng, lịch sử đặt hàng, và trạng thái đơn đặt hàng hiện tại. Thông tin Khách mua hàng, chẳng hạn như thông tin địa chỉ, số điện thoại sẽ được điền sẵn từ thông tin được lưu trữ trong quá trình thanh toán.

Lưu ý: Chỉ một email được liên kết với một tài khoản Khách mua hàng. Nhà bán hàng có thể thay đổi địa chỉ email liên kết với một tài khoản bằng cách chỉnh sửa một Khách mua hàng.

Nhà bán hàng cần biết:


Cài đặt tùy chọn Tài khoản khách hàng

Nhà bán hàng có thể ràng buộc Khách mua hàng có hoặc không có tài khoản mới được thanh toán, hoặc vô hiệu hóa chúng hoàn toàn. Lưu ý rằng việc yêu cầu Khách mua hàng tạo tài khoản có thể làm giảm chuyển đổi doanh số bán hàng.

Để chỉnh sửa cài đặt ràng buộc tài khoản Khách mua hàng:

1. Tại Trang quản trị, vào Cấu hình > Thanh toán.

2. Ở phần Tài khoản khách hàng, hãy chọn một tùy chọn:

  • Vô hiệu hóa chức năng tài khoản: Khách mua hàng sẽ không thấy nút tạo tài khoản hoặc đăng nhập trong quá trình thanh toán. Họ sẽ phải nhập chi tiết thông tin của họ theo cách thủ công khi thanh toán vì các trường sẽ không được điền sẵn.
  • Bắt buộc phải có tài khoản mua hàng: Tài khoản là bắt buộc, Khách mua hàng cần phải tạo một tài khoản mới có thể thanh toán, hoặc có một tài khoản và đã đăng nhập để hoàn tất thanh toán. Cài đặt này sẽ hữu dụng ví dụ trong trường hợp đang chạy một cửa hàng bán buôn hoặc chỉ bán cho thành viên. Các trường địa chỉ được điền sẵn khi Khách mua hàng đặt hàng.
  • Không ràng buộc về tài khoản mua hàng: Tài khoản là tùy chọn của Khách mua hàng, có thể chọn tạo tài khoản nhưng không bắt buộc phải tạo tài khoản để thanh toán. Nếu Khách mua hàng có tài khoản và họ đã đăng nhập, thì trường địa chỉ của họ sẽ được điền sẵn khi họ đặt hàng.

Lưu ý: Chọn Bắt buộc phải có tài khoản mua hàng không xóa nút để khách hàng của bạn tạo tài khoản. Để hạn chế truy cập vào cửa hàng của bạn, bạn cần tùy chỉnh chủ đề của cửa hàng.

3. Ấn Lưu để xác nhận cài đặt

Mời Khách mua hàng tạo tài khoản

Nếu Nhà bán hàng đã cài đặt Không ràng buộc hoặc Bắt buộc phải có tài khoản mua hàng ở thiết lập Thanh toán, thì Nhà bán hàng có thể gửi thư mời kích hoạt tài khoản cho Khách mua hàng. Họ sẽ nhận được một email mời kích hoạt mật khẩu.

Có hai cách để mời Khách mua hàng tạo tài khoản:

  • Cá nhân
  • Hàng loạt

Gửi thư mời cho một cá nhân

Để gửi thư mời cho một Khách mua hàng:

1. Tại Trang quản trị, ấn Khách hàng

2. Ấn vào tên khách hàng muốn mời.

Lưu ý: nếu Khách mua hàng bạn muốn mời không có trong danh sách, bạn cần phải tạo thông tin Khách mua hàng trước.

3. Ấn Gửi thư mời tạo tài khoản.

4. Nhập các thông tin cần vào cửa sổ Thư mời tạo tài khoản.

Gửi đến: mặc định gửi đến email của Khách mua hàng

Gửi từ: chọn email sẽ hiện thị cho Khách mua hàng biết họ nhận được email từ đâu

Tiêu đề và nội dung email: sẽ lấy mặc định từ Nội dung Email gửi Xác nhận tài khoản khách hàng trong Cấu hình > Thông báo. Nếu Nhà bán hàng điền nội dung vào, nội dung này sẽ thay thế nội dung mặc định.

5. Ấn Xem lại trước khi gửi để xem lại nội dung.

6. Ấn Gửi email để gửi thư mời cho Khách mua hàng.

Gửi thư mời cho hàng loạt Khách mua hàng

Để gửi thư mời cho hàng loạt Khách mua hàng:

1. Tại Trang quản trị, ấn Khách hàng

2. Tìm hoặc lọc khách hàng cần gửi thư mời, ấn chọn phía trước các tên khách đó.

3. Ấn Chọn hành động > Gửi thư mời các khách hàng được chọn

Đặt lại mật khẩu của Khách mua hàng

Nếu Khách mua hàng quên mật khẩu, Nhà bán hàng có thể thiết lập lại cho họ:

1. Tại Trang quản trị, ấn Khách hàng

2. Ấn vào tên khách hàng muốn mời

3. Chọn Thiết lập lại mật khẩu trong trang chi tiết khách hàng

4. Chọn Thiết lập lại mật khẩu một lần nữa ở bảng thông báo.

Một email sẽ gửi tới Khách mua hàng để họ thiết lập lại mật khẩu của họ.

Chú ý: mật khẩu của Khách mua hàng ít nhất 5 ký tự và có thể đặc các ký tự đặc biệt.

Vô hiệu hoá tài khoản của Khách mua hàng

Nếu thiết lập Bắt buộc phải có tài khoản mua hàng, Nhà bán hàng có thể vô hiệu hóa tài khoản của Khách mua hàng để không cho phép họ mua hàng nữa.

1. Tại Trang quản trị, ấn Khách hàng

2. Ấn vào tên khách hàng muốn vô hiệu hóa

3. Ấn Vô hiệu hóa tài khoản trong trang chi tiết khách hàng


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.