Tài khoản - Tổng quan

Để theo dõi thông tin về dữ liệu website, Gói dịch vụ, Các giao dịch đã thực hiện với Haravan, Nhân viên quản trị của website, Thay đổi quyền chủ sở hữu website, Liên kết đăng nhập bằng facebook... bạn vào Cấu hình - Tài khoản.

1. Thông tin gói dịch vụ website: giúp bạn theo dõi gói dịch vụ website đang sử dụng, nhập các coupon khuyến mãi của Haravan, thay đổi gói dịch vụ hoặc gia hạn gói dịch vụ.

2. Hóa đơn: giúp bạn theo dõi các giao dịch đã phát sinh với Haravan.


3. Thêm nhân viên quản trị: click vào nút Thêm nhân viên quản trị và điền email của quản trị viên bạn muốn add. Hệ thống Haravan sẽ tự động gửi 1 thư mời tạo mật khẩu đến email của người đó.


4. Thay đổi tài khoản chủ sở hữu: giúp bạn có thể chuyển quyền sở hữu website cho một quản trị viên khác.

5. Tài khoản liên kết: giúp liên kết tài khoản quản trị viên hiện tại với facebook đang đăng nhập trên trình duyệt. Sau khi liên kết bạn có thể đăng nhập vào admin thông qua tài khoản facebook.


*Lưu ý: một số mục chỉ có quyền truy cập Chủ tài khoản mới có thể thấy và thay đổi thông tin.