Sử dụng mã coupon

Khi bạn sở hữu coupon ưu đãi từ Haravan, bạn có thể sử dụng chúng bằng cách làm theo các bước như sau:

1. Truy cập trang quản trị > cấu hình > tài khoản và click nút "Nhập mã thanh toán hoặc coupon"

2. Sau khi click nút, bạn cần nhập mã coupon bạn sở hữu và click xác nhận để hoàn tất.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.