Bạn cần tìm gì ?

Sản phẩm dịch vụ

Thông thường khi tạo sản phẩm tại Haravan, thì sản phẩm đó sẽ được mặc định là có giao hàng.Nhưng nếu Nhà bán hàng có nhu cầu vô hiệu hóa chức năng giao hàng trên một số sản phẩm.

Ví dụ: Nhà bán hàng bán về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ đặt phòng khách sạn, dịch vụ đặt tour du lịch, Khóa học online....

Haravan có thể giúp Nhà bán hàng thao tác được điều đó.

Để vô hiệu hóa chức năng giao hàng của 1 sản phẩm nào đó:

1.  Tại trang quản trị Haravan, Nhà bán hàng vào chi tiết sản phẩm nào đó mà Nhà bán hàng muốn vô hiệu hóa.

2. Chỉnh sửa.

3. Click bỏ chọn giao hàng.

4. Nhấn lưu.

Ghi chú:

Đối với trường hợp Nhà bán hàng muốn vô hiệu hóa giao hàng cho nhiều sản phẩm. Nhà bán hàng có thể xuất file sản phẩm về, chỉnh lại file và up lên hệ thông. Khi up lên lại hệ thống, Nhà bán hàng nhớ chọn chế độ  Ghi đè lên sản phẩm đã có trùng link URL.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.