Bạn cần tìm gì ?

Quản lý vận đơn

Sau khi Nhà bán hàng xử lý giao hàng cho đơn hàng, công việc quản lý các vận đơn cũng sẽ là một khó khăn không nhỏ. Nhất là ở Việt Nam, hình thức COD vẫn đang chiếm chủ đạo trong thói quen thanh toán của Khách mua hàng, thì việc kiểm tra xem đơn hàng của mình đã đến tay Khách mua hàng chưa, tiền COD đã nhận chưa sẽ là rất nhiều công việc Nhà bán hàng cần làm.

Tại hệ thống Haravan, Nhà bán hàng có thể quản lý các vận đơn trực quan hơn, dễ dàng kiểm tra và cập nhật tình trạng các vận đơn hơn.

Để quản lý vận đơn, Nhà bán hàng:

1. Vào Trang quản trị Haravan.

2. Chọn Vận chuyển -> Vận chuyển.

3. Tất cả các vận đơn của Nhà bán hàng sẽ tập trung ở cửa sổ này để quản lý

Nhà bán hàng cần biết: