Quản lý tồn kho nâng cao

Quản lý tồn kho là thao tác cần thiết trong việc kinh doanh bán hàng. Việc quản lý hàng hóa còn hay hết, còn bao nhiêu nhằm dự đoán nhập/xuất hàng và phục vụ được nhu cầu mua hàng của khách hàng giúp tối ưu doanh thu và lợi nhuận cho Nhà bán hàng.

Quản lý tồn kho trong Haravan bao gồm hai mức độ:

  • Quản lý tồn kho cơ bản.
  • Quản lý tồn kho nâng cao.

Quản lý tồn kho cơ bản đáp ứng được các nhu cầu trên của Nhà bán hàng. Tuy nhiên, quản lý tồn kho không thích hợp cho các website có nhiều cửa hàng do đặc điểm quản lý phức tạp.

Lúc này, quản lý tồn kho nâng cao mới đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Khách hàng kích hoạt được tính năng quản lý tồn kho nâng cao khi nâng cấp lên một trong các gói dịch vụ sau trên Haravan Shop.:

  • All-in-one For eCommerce (Advance) 
  • Omnichannel (Standard)
  • Omnichannel (Professional) 

Lưu ý: Để thực hiện tính năng này, sản phẩm phải được kích chọn Có quản lý tồn kho trong mục Chính sách tồn kho của sản phẩm.

Khi Nhà bán hàng sử dụng gói dịch vụ có chức năng Quản lý tồn kho, việc quản lý được thực hiện trên chức năng Tồn kho trong Trang quản trị. Lúc này, quản lý tồn kho bao gồm các chức năng tồn kho cơ bản và các chức năng tồn kho nâng cao (điều chỉnh, điều chuyển,...) thông qua các nút chức năng.

Lưu ý: Tồn kho nâng cao chohỗ trợ Nhà bán hàng nhập dữ liệu tồn kho bằng tệp Excel khi sử dụng chức năng Điều chuyển, Điều chỉnhMua hàng.

Hệ thống Haravan hỗ trợ tối đa 200 dòng mỗi một lần nhập tệp.

Lưu ý: Để xóa được sản phẩm khi sử dụng tồn kho nâng cao, sản phẩm đó phải thỏa được điều kiện là bốn thông số tồn kho đều bằng 0:

  1. Giá trị tồn: số lượng tồn kho của tồn kho của sản phẩm đó 
  2. Giá trị đặt hàng: số lượng sản phẩm đang được khách hàng đặt giữ trong các đơn hàng đã đặt nhưng chưa hoàn tất.
  3. Giá trị không khả dụng: số lượng sản phẩm đang mua và giữ trên kho không khả dụng.  4. Giá trị khả dụng: giá trị còn lại sau khi lấy giá trị tồn trừ cho giá trị đặt và giá trị không khả dụng. Đây là số lượng sản phẩm cho phép đặt hàng và xuất kho. 

Lưu ý: Nếu Nhà bán hàng muốn xóa đơn hàng, thì trước đó phải đồng thời Lưu trữHủy đơn hàng đó.

Các mục liên quan:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.