Quản lý tồn kho cơ bản

Tính năng này dùng để quản lí số liệu tồn kho cơ bản trên website cho những khách hàng chưa kích hoạt sử dụng gói dịch vụ Omni-channel.

Để sử dụng tính năng này cần bật chính sách quản lí tồn kho cho từng sản phẩm/ phiên bản sản phẩm:

1. Tại trang quản trị, chọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm -> Chọn Sản phẩm muốn quản lý tồn kho hoặc nhấp Tạo sản phẩm mới.

2. Với Tạo sản phẩm mới, kéo xuống phần Giá:

- Nhập số lượng sản phẩm tồn kho, điền đầy đủ thông tin sản phẩm và Lưu lại.

3. Với sản phẩm có nhiều biến thể, tại trang sửa chi tiết sản phẩm, kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản:

- Chọn phiên bản muốn thêm tồn kho, nhấp Chỉnh sửa:

- Chọn tùy chọn Có quản lý hàng tồn kho và nhập số lượng vào, sau đó Lưu lại:

4. Xem tổng thể tồn kho cơ bản:

- Tại trang quản trị -> Sản phẩm -> Tồn kho:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.