Bạn cần tìm gì ?

Quản lý thu hộ

Thu hộ là một trong những phương thức thanh toán trong kinh doanh Thương mại điện tử. Thu hộ thường được gọi tắt là COD (Cash On Delivery), nghĩa là thanh toán sau khi nhận hàng. Thu hộ hiện là phương thức thanh toán phổ biến nhất, chiếm hơn 90% tỷ lệ giao dịch.

Do thanh toán theo phương thức thu hộ chiếm tỷ trọng lớn như vậy, dẫn Nhà bán hàng cũng có nhu cầu quản lý thu hộ cao tương ứng.

Việc quản lý thu hộ bao gồm hai thao tác: Quản lý trạng thái CODQuản lý đối soát.


Cập nhật trạng thái nhận tiền COD

Trạng thái COD bao gồm ba trạng thái:

 • Không COD: Những đơn hàng không thanh toán bằng phương thức COD.
 • Chưa nhận COD: đơn hàng đã gửi cho nhà vận chuyển nhưng nhận được COD.
 • Đã nhận COD: Đã nhận khoản thanh toán COD từ nhà vận chuyển.

Việc cập nhật trạng thái COD chính là cập nhật trạng thái Đã nhận COD cho đơn hàng.

Để thực hiện, Nhà bán hàng làm theo các bước:

 1. Từ Trang quản trị -> Vận chuyển -> Quản lý thu hộ.
 2. Nhà bán hàng chọn Nhập danh sách nhận tiền.

 3. Trong hộp thoại Nhập danh sách đã nhận tiền COD, Nhà bán hàng tải file mẫu.

 4. Nhà bán hàng cập nhật mã vận đơn và số tiền lên vào file.


 5. Trong hộp thoại Nhập danh sách đã nhận tiền COD, Nhà bán hàng chọn và tải file lên.
 6. Tại đây, Nhà bán hàng sẽ kiểm tra các mã vận đơn và xác nhận đã nhận tiền.

 7. Nhà bán hàng nhấp chọn Xác nhận đã chuyển tiền để xác nhận.
 8. Hệ thống ghi nhận các đơn hàng với mã vận đơn và số tiền tương ứng và cập nhât sang trạng thái Đã nhận COD.


Cập nhật trạng thái đối soát

Việc xác nhận trạng thái COD chỉ mới là thao tác xác nhận tiền COD cho đơn hàng đó. Tuy nhiên, số tiền đã nhận có khớp với số tiền Nhà bán hàng yêu cầu thu hô hay không? Để biết được điều này, Nhà bán hàng phải thực hiện thao tác đối soát.

Sau khi cập nhật đối soát cho đơn hàng, Nhà bán hàng sẽ biết được chính xác các đơn hàng có được thu hộ đúng với yêu cầu, và nếu không thì khoản chênh lệch là bao nhiêu. Đây là thao tác cần thiết để Nhà bán hàng quản lý đơn hàng tốt hơn cũng như đưa ra các phương án xử lý cho các đơn hàng có sự chênh lệch khi thu hộ.

Để thực hiện, Nhà bán hàng làm theo các bước:

 1. Từ Trang quản trị -> Vận chuyển -> Quản lý thu hộ.
 2. Nhà bán hàng chọn Nhập danh sách đối soát.

 3. Trong hộp thoại Nhập danh sách đối soát, Nhà bán hàng tải file mẫu.


 4. Nhà bán hàng cập nhật mã vận đơn và số tiền lên vào file.


 5. Trong hộp thoại Nhập danh sách đối soát, Nhà bán hàng chọn và tải file lên.
 6. Tại đây, Nhà bán hàng sẽ kiểm tra các mã vận đơn và xác nhận đã nhận tiền.

 7. Nhà bán hàng nhấp chọn Xác nhận đối soát để xác nhận.
 8. Hệ thống ghi nhận các đơn hàng với mã vận đơn và số tiền tương ứng và cập nhât sang trạng thái Đã đối soát.