Quản lý thu hộ

Thu hộ là một trong những hình thức thường gặp nhất trong kinh doanh, gọi tắc là COD.

Đây là phương thức: giao hàng nhận tiền, chủ shop giao hàng cho đơn vị vận chuyển và nhờ đơn vị vận chuyển thu tiền khách hàng.

Vậy làm sao để quản lý được phần thu hộ. Haravan sẽ giúp bạn quản lý vấn đề này đơn giản hơn.

Chủ shop vẫn kiểm tra và đối soát với đơn vị vận chuyển, sau khi có thông tin từ nhà vận chuyển về tình trạng đơn hàng. Bạn sẽ nhập Danh sách nhận tiền, danh sách đối soát lên trang quản trị của mình.

Bằng cách: 

Bước 1: Vào mục vận chuyển, chọn quản lý thu hộ, nhập danh sách bạn muốn.

Bước 2: Tải về file exl mẫu

Bước 3: Nhập thông tin vào file exl và lưu lại

Bước 4: Nhập file lên lại

Bước 5: Lọc điều kiện mong muốn để quản lý Thu hộ
TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.