• Trang chủ
  • ->
  • Quản lý thông tin Khách mua hàng

Quản lý thông tin Khách mua hàng

Giúp Nhà bán hàng có thể quản lý thông tin Khách mua hàng tại 1 nơi, dễ dàng quản lý, phân loại khách hàng và đưa ra các chiến lược chăm sóc phù hợp.

Để cập nhật thông tin Khách mua hàng, click vào nút Cập nhật thông tin để bắt đầu bổ sung thêm hoặc thay đổi các thông tin của Khách mua hàng đó.

Sau khi cập nhật xong bạn nhấn nút Lưu để lưu lại các thông tin trên. Thông tin này sẽ được lưu xuống Trang quản trị>Khách hàng để Nhà bán hàng dễ dàng quản lý và phân loại Khách mua hàng.
 

Ngoài ra, Nhà bán hàng có thể quản lý các thông tin khác của Khách mua hàng qua các trường Chỉnh sửa custom field, Chỉnh sửa nhãn, Thêm ghi chú, Đơn hàng để khi tương tác qua comment, inbox Nhà bán hàng có thể nắm bắt nhanh thông tin Khách mua hàng và đưa ra các tư vấn phù hợp


- Chỉnh sửa custom field: giúp Nhà bán hàng ghi lại giới tính, sở thích,... của Khách mua hàng 

Để cấu hình các trường cố định của custom field như giới tính, sở thích, Nhà bán hàng vào Tiện ích HaraPage và cấu hình thông tin

- Chỉnh sửa nhãn: để Nhà bán hàng lọc và quản lý Khách mua hàng

- Thêm ghi chú: giúp nắm bắt nhanh thông tin tương tác lúc trước với Khách mua hàng này và đưa ra các tư vấn phù hợp

- Đơn hàng: click vào Xem tất cả để xem nhanh số lượng đơn hàng Khách mua hàng này đã đặt

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.