Bạn cần tìm gì ?

Quản lý tên miền

Khi đã có tên miền cho website thì việc quản lý tên miền giúp Nhà bán hàng có sự tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu.


Tên miền chính

Để webite có thể được nhận diện và hiển thị đến người dùng, website luôn phải có một tên miền, được gọi là tên miền chính.

Khi tạo website trên Haravan, tên miền Haravan sẽ được mặc định lựa chọn là tên miền của website.

Sau khi thực hiện cấu hình, trỏ tên miền về Haravan, Nhà bán hàng có thể sử dụng một tên miền là tên miền chính.

Nhà bán hàng thực hiện việc thiết lập tên miền chính như sau:

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Website > Tên miền.
 2. Tại tên miền cần thiết lập làm tên miền chính, Nhà bán hàng nhấp chọn Dùng làm tên miền chính.

 3. Trong hộp thoại Thay đổi tên miền chính, Nhà bán hàng có hai sự lựa chọn:
  1. Chuyển hướng tất cả tên miền về một tên miền chính: Chọn ô "Chuyển hướng tất cả truy cập vào tên miền này".

  2. Các tên miền chạy độc lập: Bỏ chọn ô “Chuyển hướng tất cả truy cập vào tên miền này”.


 4. Nhấn Lưu lại.

---

Lưu ý:

 • Chỉ có thể có duy nhất một tên miền là tên miền chính.
 • Tên miền chính chỉ có thể thuộc một trong hai chế độ trên.
 • Nhà bán hàng chỉ có thể thiết lập tên miền chính cho tên miền đã được trỏ về Haravan.
 • Nhà bán hàng chỉ có thể chọn một trong hai trường hợp: tên miền www và không www để làm tên miền chính. Hai tên miền này được ghi nhận một cách độc lập với nhau.
 • Nhà bán hàng KHÔNG THỂ XÓA tên miền được sử dụng làm tên miền chính.
 • Nếu tên miền Haravan được sử dụng làm tên miền chính thì Nhà bán hàng không thể thực hiện được việc thay đổi tên miền Haravan. 

Thay đổi tên miền Haravan

Tên miền Haravan chính là phần đứng trước myharavan.com. Mỗi cửa hàng (website) tạo bởi Haravan chỉ có thể có duy nhất một tên miền Haravan.

Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng đổi tên Haravan này DUY NHẤT MỘT LẦN và với điều kiện là Trang quản trị không cài đặt bất kỳ ứng dụng nào trên kho ứng dụng Haravan. 

Bên cạnh đó, tên miền Haravan hiện tại không phải là tên miền chính thì mới có thể thực hiện được việc thay đổi này.

Nhà bán hàng thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng bút chì trên tên miền Haravan.
 2. Nhập tên miền Haravan mới trên hộp thoại Thay đổi tên miền Haravan.
 3. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Thao tác này không thể hoàn tác hay phục hồi dữ liệu. Nếu đã từng thay đổi tên miền Haravan, Haravan không hỗ trợ bất kỳ trường hợp nào thay đổi lần thứ hai.


Xóa tên miền

Nhà bán hàng có thể xóa tên miền khi tên miền hết hạn, hoặc sử dụng tên miền cho một cửa hàng Haravan khác,... Khi đó, tên miền không được ghi nhận và điều hướng về Trang quản trị Haravan cho cửa hàng hiện tại. 

Để xóa tên miền trên Trang quản trị Haravan, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị Haravan > Website > Tên miền.
 2. Tại tên miền cần xóa, nhấn vào dấu "x".
 3. Trong cửa sổ cảnh báo, Nhà bán hàng nhấn Đồng ý.

Để thêm lại tên miền vào trong Trang quản trị Haravan, Nhà bán hàng thực hiện thao tác cấu hình tên miền.

Bên cạnh đó, Nhà bán hàng cũng có thể xóa tên miền hay ngắt kết nối tên miền bằng cách xóa bản ghi DNS trỏ tên miền trong trang quản lý tên miền. Việc này cần mất ít thời gian để hệ thống Haravan cập nhật.

Lưu ý:

 • Nếu Nhà bán hàng muốn xóa một tên miền cho cả hai trường hợp www và không www thì Nhà bán hàng phải thực hiện thao tác xóa tên miền hai lần.
 • Nhà bán hàng không thể xóa tên miền được dùng làm tên miền chính.
 • Nhà bán hàng không thể xóa tên miền Haravan.