Quản lý tài khoản quản trị

Từ Trang quản trị, Nhà bán hàng có thể thay đổi gói dịch vụ đang sử dụng tại Haravan, thêm hoặc loại bỏ các nhân viên, tài khoản và quyền hạn...Thay đổi gói dịch vụ đang sử dụng tại Haravan

Để thay đổi gói dịch vụ, Nhà bán hàng cần đăng nhập vào trang quản trị bằng quyền chủ tài khoản và làm theo các bước như sau: 

 • Truy cập mục Cấu hình => Tài khoản, ấn nút "Thay đổi gói dịch vụ" • Sau khi ấn nút "Thay đổi gói dịch vụ", danh sách các gói dịch vụ của Haravan sẽ hiện ra và Nhà bán hàng có thể lựa chọn gói dịch vụ phù hợp để thay đổi. • Sau khi lựa chọn được gói dịch vụ phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị thông tin gói dịch vụ mới, cũng như thời gian quy đổi từ gói dịch vụ cũ tương ứng. Quản trị viên cũng có thể lựa chọn thời gian đăng ký sử dụng cũng như phương thức thanh toán. • Sau khi đã lựa chọn hoàn chỉnh, ấn "Xác nhận" để hoàn tất việc quy đổi. Lúc này hệ thống sẽ tự động ghi nhận giao dịch. Nếu nhà bán hàng sử dụng phương thức thanh toán là "Chuyển khoản ngân hàng", sau khi chuyển khoản, giao dịch sẽ được bộ phận kế toán xác nhận và kích hoạt thời gian sử dụng. Nếu nhà bán hàng sử dụng phương thức "Thanh toán online", thời gian sử dụng sẽ tự động thay đổi nếu giao dịch thành công.

Thêm hoặc loại bỏ các nhân viên 


Nếu Nhà bán hàng là chủ sở hữu tài khoản, Nhà bán hàng có khả năng cấp quyền truy cập vào cửa hàng của Nhà bán hàng cho nhân viên. Nhà bán hàng cũng có thể loại bỏ các thành viên nhân viên không còn làm việc với cửa hàng của Nhà bán hàng.

 • Để thêm quản trị viên Nhà bán hàng vào mục cấu hình => tài khoản, scroll xuống mục “Nhân viên quản trị” và ấn nút “Thêm quản trị viên”. 

 • Để bỏ quản trị viên, lướt đến mục "Nhân viên quản trị", Nhà bán hàng ấn nút X ở cuối dòng 


Thay đổi chủ sở hữu tài khoản

Chủ sở hữu tài khoản có thông tin đăng nhập tương tự như tài khoản nhân viên. Địa chỉ email và mật khẩu mà chủ sở hữu tài khoản sử dụng để đăng nhập Haravan được liên kết với hồ sơ của họ.

Để chỉnh sửa thông tin tài khoản được liên kết với chủ sở hữu tài khoản:

 1.  Đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu tài khoản.
 2.  Từ trang quản trị viên Haravan, đi tới Cấu hình => Tài khoản.
 3.  Trong phần Quản lý tài khoản. , hãy nhấp vào Thay đổi tài khoản chủ sở hữu
 4. Chọn thông tin tài khoản bấm Chọn làm chủ sở hữu
 5. Nhập mật khẩu của Nhà bán hàng để chuyển quyền sở hữu nhấn Xác nhận

Thay đổi địa chỉ

Tất cả danh sách các chuỗi cửa hàng của Nhà bán hàng, cửa hàng chính, chi nhánh, v.v.v... Những địa điểm có thể được sử dụng để theo dõi bán hàng và để giúp chúng tôi cấu hình các mức thuế để tính phí khi bán sản phẩm.

Tại đây có thể chỉnh sửa và thêm địa chỉ chi nhánh cho cửa hàng của Nhà bán hàng. Để chỉnh sửa chi nhánh cửa hàng có sẳn : 

 1. Đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu tài khoản

 2. Từ trang quản trị viên Haravan, đi tới Cấu hình => Địa chỉ

 3. Bấm vào chỉnh sửa chi nhánh có sẳn và chỉnh sửa thông tin tại đây 


 4. Nhấn Lưu địa điểm. 

Nhà bán hàng có thể thiết lập các thay đổi bằng cách sau truy cập từ trang quản trị chính, vào Cấu hình > Tài khoản và thay đổi các thông tin cần thiết.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.