Bạn cần tìm gì ?

Quản lý tài khoản quản trị

Tài khoản quản trị của chủ sở hữu có thể giúp Nhà bán hàng có nhiều quyền hạn đối với quản trị website. Từ Trang quản trị, Nhà bán hàng có thể thay đổi gói dịch vụ đang sử dụng tại Haravan, thay đổi quyền sở hữu tài khoản,...


Thay đổi gói dịch vụ đang sử dụng tại Haravan

Để thay đổi gói dịch vụ, Nhà bán hàng cần đăng nhập vào trang quản trị bằng quyền chủ tài khoản và làm theo các bước như sau: 

 1. Trong Trang quản trị -> Cấu hình -> Tài khoản
  • Nếu là lần đầu thanh toán  gói dịch vụ tại Haravan thì Nhà bán hàng chọn Nâng cấp gói dịch vụ.
  • Nếu đã từng thanh toán gói dịch vụ tại Haravan và hiện tại gói đó đã hết hạn, Nhà bán hàng chọn Thay đổi gói dịch vụ.

 2. Hệ thống sẽ điều hướng Nhà bán hàng về Haravan shop. Tại đây, Nhà bán hàng được xem và lựa chọn các gói dịch vụ hiện hành của Haravan đi kèm với tính năng và giá cả của từng gói. 

 3. Nhà bán hàng lựa chọn gói dịch vụ và thời gian sử dụng. Nhấp đặt mua để thực hiện.

 4. Nhà bán hàng xác nhận tên miền (ở đây là tên cửa hàng) muốn áp dụng gói dịch vụ. Nhấp Xác nhận.

 5. Nhà bán hàng xác nhận lại Thông tin thanh toán. Nhấp chọn Mua gói này để thực hiện. 
  Chọn gói mới nếu Nhà bán hàng muốn thay đổi lựa chọn.
 6. Nhà bán hàng xác nhận lại thông tin giao hàng:
  • Thông tin thanh toán: Nhà bán hàng điền đủ và chính xác thông tin về Họ và tên, Email, Số điện thoại, và Chọn tỉnh/thành.

  • Phương thức thanh toán: Có 4 phương thức cho Nhà bán hàng lựa chọn.

  • Mã giảm giá: Nhà bán hàng có thể sử dụng mã giảm giá để được hưởng ưu đãi khi thanh toán. Nhấp Sử dụng để áp dụng mã giảm giá.

 7. Nhà bán hàng nhấp chọn Hoàn tất đơn hàng.

 8. Haravan gửi xác nhận Đặt hàng thành công. Nhà bán hàng có thể xem lại thông tin và đặc biệt chú ý mã đơn hàng để tiện cho việc giao dịch hay liên hệ hỗ trợ. 

Lưu ý: Mỗi phương thức thanh toán sẽ có mỗi quá trình giao dịch khác nhau. Nếu Nhà bán hàng gặp trục trặc trong việc giao dịch thanh toán, liên hệ Haravan để được hỗ trợ.


Thay đổi tài khoản chủ sở hữu 

Mỗi website chỉ có duy nhất một tài khoản chủ sở hữu. Đây là tài khoản đăng ký tạo lập website.

Tài khoản chủ sở hữu này có thể chuyển quyền sở hữu cho một tài khoản quản trị viên của nhân viên. Khi đó, tài khoản của chủ sỡ hữu sẽ trở thành tài khoản quản trị của nhân viên bình thường.

Tài khoản nhân viên khi được chuyển quyền tài khoản chủ sở hữu sẽ có toàn quyền kiểm soát cũng như phân quyên cho các tài khoản quản trị viên khác.

Để thực hiện việc chuyển quyền chủ sở hữu tài khoản, Nhà bán hàng thực hiện:


 1.  Đăng nhập với tư cách là Tài khoản chủ sở hữu.
 2.  Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Tài khoản -> Thay đổi tài khoản chủ sở hữu.

 3. Nhà bán hàng lựa chọn tài khoản quản trị viên muốn chuyển quyền trong phần Thay đổi tài khoản chủ sở hữu.

 4. Nhấp Chọn làm chủ sở hữu.

 5. Nhập mật khẩu của Nhà bán hàng để chuyển quyền sở hữu. Nhấn Xác nhận.